Go to abstract

Samenvatting

In nederwiet uit verschillende koffieshops zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn dermate laag dat het geen risico vormt voor de gezondheid van gebruikers. Dit geldt voor de consumptie van nederwiet in de vorm van thee en voor gerookte nederwiet. Er zijn geen giftige plantenschimmels (aflatoxines) aangetroffen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM, waarvoor bij 25 koffieshops een monster is genomen en onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen. De focus lag op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en aflatoxines. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het is van belang dat er niet te grote hoeveelheden of verboden bestrijdingsmiddelen in nederwiet zitten, bijvoorbeeld om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Mensen die om medische redenen wiet gebruiken nemen die namelijk niet altijd af bij de apotheek. Alleen de door apotheek verstrekte mediwiet is volgens kwaliteitsrichtlijnen geproduceerd. In 23 van de 25 monsters zijn één of meerdere bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In 11 monsters was de hoeveelheid hoger dan de grens die in de kruidengeneesmiddelenrichtlijn wordt gesteld. Eén monster bevatte een verboden bestrijdingsmiddel, maar ook deze concentratie was dermate laag dat het geen risico voor de gezondheid vormt.

Abstract

Traces of pesticides were found in cannabis samples (nederwiet) from different coffee shops in the Netherlands. The levels are very low and of no consequence to the users' health. This applies to the samples used as a tea or smoked. Aflatoxines produced by fungi commonly found on plants were not found. In this exploratory study, RIVM analysed nederwiet samples from 25 coffee shops for the presence of contaminants, specifically aflatoxines and residues of pesticides. This study was commissioned by the Ministry of Health, Wellfare and Sports. It is important that cannabis does not contain significant levels of pesticides because it may harm the user, particularly when already in poor health. This is relevant because people that take cannabis for medical reasons do not always turn to a pharmacy. Only the cannabis available at pharmacies (mediwiet) is produced under quality conditions. In 23 of the 25 samples one or more pesticides were identified. In 11 samples the observed levels exceed the limits set for herbal medicines. One sample contained a banned pesticide but at a level that is of no consequence to the users' health.

Overig

Grootte
277KB