Hart- en vaatziekten en metabole effecten van omgevingsgeluid : Een systematische review voor de nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid in Europa door de WHO

Hart- en vaatziekten en metabole effecten van omgevingsgeluid : Een systematische review voor de nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid in Europa door de WHO

Go to abstract

Samenvatting

Door omgevingsgeluid, vooral afkomstig van binnenstedelijk wegverkeer, hebben mensen een grotere kans op zogeheten coronaire hartziekten, zoals pijn op de borst of een hartinfarct. Daarnaast zou het een hoge bloeddruk of een beroerte kunnen veroorzaken. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat geluid van wegverkeer de kans op diabetes en overgewicht zou verhogen doordat omgevingsgeluid invloed heeft op de hormoonhuishouding. Omgevingsgeluid veroorzaakt vaak stress en een slechtere nachtrust. Als mensen 's nachts slechter slapen, raakt de aanmaak van cortisol verstoord. Dit blijkt uit een uitgebreide review door het RIVM van onderzoeken naar de gezondheidseffecten van omgevingsgeluid. Hierin zijn de resultaten van 61 bestaande onderzoeken vergeleken en is de kwaliteit van deze studies beoordeeld. Niet alle studies bleken van even goede kwaliteit. Het beste onderbouwd zijn de effecten door geluid van wegverkeer op coronaire hartziekten. Het grootste aantal studies onderzocht de relatie tussen geluid van wegverkeer en hoge bloeddruk. Dit zijn echter vooral studies die onder andere door hun beperkte opzet van minder goede kwaliteit zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De resultaten van deze review vormen de basis voor de nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid die de WHO voor Europa gaat opstellen.

Abstract

Environmental noise, especially from road traffic, increases the risk of ischaemic heart disease, primarily myocardial infarction. In addition, it might elevate the risk of high blood pressure and stroke. There is also suggestive evidence that road traffic noise increases the risk of diabetes and obesity. Both the cardiovascular and metabolic effects of noise may be mediated by stress-related mechanisms and sleep disturbance, possibly affecting the hormone balance.

These are the main conclusions of an evidence review of the literature dealing with studies on the impact of noise exposure on the cardiovascular and metabolic system. To this end, we evaluated the results and quality of 61 epidemiological studies. Not all studies were of good quality. Best substantiated are the effects of road traffic noise on ischaemic heart disease. The greatest number of studies concerned traffic noise and hypertension, but most were cross-sectional and of low quality.

The results of this review form input for the new environmental noise guidelines for the European Region, prepared by the World Health Organization (WHO).

Overig

Grootte
3.6MB