Chemical safety of face masks. Progress report

Chemical safety of face masks. Progress report

Go to abstract

Samenvatting

Sinds 1 juni 2020 is het in Nederland verplicht om een ‘niet-medisch mondkapje’ te dragen in het openbaar vervoer. Later dat jaar moest dat ook in alle publieke binnenruimtes. Naar aanleiding van de schaarste aan niet-medische mondkapjes zijn mensen ze zelf gaan maken. Ook behandelen mensen mondkapjes met desinfecterende sprays of etherische olie. Ze doen dat om de mondkapjes langer mee te laten gaan of frisser te laten ruiken.

Er bestaan nog geen specifieke wettelijke eisen voor niet-medische mondkapjes. Uit zowel de media als de wetenschap kwamen berichten dat niet alle chemische stoffen die erin zaten of de toevoegingen, veilig waren om in te ademen. Daarom verzamelt en beschrijft het RIVM sinds mei 2020 signalen over mogelijk ongezonde stoffen in mondkapjes. Het gaat zowel om gekochte als zelfgemaakte mondkapjes.

Er is nog te weinig informatie beschikbaar om te kunnen beoordelen of mondkapjes met claims als ‘antibacterieel’ of ‘antiviraal’ veilig zijn. Aan deze mondkapjes zijn vaak stoffen als (nano)zilver, (nano)koper, titaniumdioxide en/of grafeen toegevoegd. Mondkapjes zonder toevoegingen zijn, voor zover bekend, in chemisch opzicht veilig om te gebruiken. Het gebruik van sprays of etherische olie lijkt de beschermende functie van het mondkapje niet te verbeteren. En het kan ongewenste (allergische) reacties veroorzaken.

Mensen hebben onder andere stofzuigerzakken en HEPA-filters voor stofzuigers gebruikt om mondkapjes van te maken of als filter in mondkapjes te stoppen. Maar aan stofzuigerzakken kunnen antimicrobiële stoffen zijn toegevoegd die schadelijke of ongewenste organismen bestrijden (biociden). Ook zijn er stoffen toegevoegd die geuren opnemen. Het kan schadelijk zijn als mensen deze stoffen inademen. Het RIVM raadt het daarom af om van stofzuigerzakken of - filters mondkapjes te maken.

Consumenten zijn via de websites van het RIVM, de rijksoverheid, en Waarzitwatin geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek. In 2020 is er een vrijwillig NEN-keurmerk voor niet-medische mondkapjes ontwikkeld, dat sinds januari 2021 op verpakkingen van sommige mondkapjes staat.

Ondanks het feit dat door de recente versoepelingen in Nederland mondkapjes alleen nog maar in het openbaar vervoer gedragen hoeven te worden, adviseert het RIVM om de ontwikkelingen van dit product te blijven volgen.

Abstract

Since 1 June 2020, it is mandatory in the Netherlands to wear a 'nonmedical face mask' on public transport. Later that year, this also applied in all public indoor spaces. Due to the scarcity of non-medical face masks, people started also making them themselves. People also treat face masks with disinfectant sprays or essential oil. They did this to make face masks last longer or to make them smell fresher.

There are still no specific legal requirements for non-medical face masks. There were signals from the scientific world as well as the media that not all the chemical substances or additives contained in masks were safe to inhale. That is why RIVM has been collecting and describing signals about potentially unhealthy substances in face masks since May 2020, concerning homemade as well as purchased face masks.

There is still too little information available to assess whether face masks with claims such as 'antibacterial' or 'antiviral' are safe. Substances such as (nano)silver, (nano)copper, titanium dioxide and/or graphene are often added to these face masks. Face masks without additives are, as far as known, safe to use from a chemical point of view. The use of sprays and essential oil seems to have no added value for the protective function of the face mask. However, it can cause unwanted (allergic) reactions.

People themselves have used, among other things, vacuum cleaner bags and HEPA filters for vacuum cleaners to make face masks or filters for insertion into face masks. However, anti-microbial substances against harmful or unwanted organisms (biocides) may have been added to vacuum cleaner bags as well as substances that absorb odours. It can be harmful if people inhale these substances. RIVM therefore advises against making face masks from vacuum cleaner bags or filters.

Consumers have been informed about the results of this research via the websites of RIVM, the national government, and Waarzitwatin. There is now also a voluntary NEN quality mark for non-medical face masks. This quality mark was developed by NEN in 2020 and has been on the packaging of some face masks since January 2021

Despite the fact that due to the recent relaxation in the Netherlands face masks only need to be worn in public transport, RIVM recommends continuing to monitor the developments in the face masks market.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
887 kb