Go to abstract

Samenvatting

Om de blootstelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma CONSEXPO. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product blootstellingsmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom zijn een beperkt aantal hoofdcategorien met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voor elke hoofdcategorie wordt de informatie in een factsheet weergegeven. In de onderhavige factsheet wordt informatie gegeven over het gebruik van kinderspeelgoed. Het gebruik van kinderspeelgoed wordt beschreven uitgaande van de manieren waarop kinderen kunnen worden blootgesteld. Voor elke manier van blootstelling is een representatief voorbeeld gekozen. Voor deze voorbeelden zijn defaultmodellen gekozen en zijn de default-parameterwaarden ingevuld. Uitgaande van deze representatieve voorbeeld-defaults is het mogelijk om voor een willekeurig type speelgoed defaultwaarden voor de blootstelling af te leiden.

Abstract

Mathematical models are available for the exposure assessment of compounds in consumer products. The computer program CONSEXPO is used for the calculations. Since the huge number of consumer products does not allow exposure assessment of every product separately, a limited number of main categories containing similar products are defined. A main category comprises product categories. The information on each main category is described in a fact sheet. This fact sheet supplies information on use of children's toys. The use of children's toys is described by classifying the ways in which children can be exposed. Representative examples are chosen for each way in which children can be exposed. Default models are chosen for these examples. The default parameter values are also filled in. Based on these representative example-defaults, it is possible to derive the default values for the exposure of any type of toy.

Overig

Grootte
304KB