Het gecombineerde EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren en Voedsel (2022). Detectie van Salmonella in hygiënesponsjes

Het gecombineerde EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren en Voedsel (2022). Detectie van Salmonella in hygiënesponsjes

Go to abstract

Samenvatting

De Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) van de Europese lidstaten waren in 2022 in staat om Salmonella aan te tonen in hygiënesponsjes. Alle deelnemers konden hoge en lage concentraties Salmonella aantonen. In deze PT pertussis-toxine (pertussis-toxine) zijn ook Salmonella negatieve monsters verstuurd die alleen twee verschillende mengsel van stoorflora bevatten. Drieënveertig laboratoria hebben geen Salmonella aangetoond in deze 4 negatieve hygiënesponsjes. In totaal hebben 25 laboratoria toch Salmonella gevonden in een of twee van de 4 negatieve monsters. Omdat in ongeveer 10% van het totale aantal negatieve monsters toch Salmonella is gevonden, heeft het EURL-Salmonella besloten om deze negatieve monsters buiten beschouwing te laten. Dit blijkt uit het ringonderzoek dat het overkoepelende laboratorium in oktober 2020 organiseerde.

Sinds 1992 zijn de NRL’s van de Europese lidstaten verplicht om elk jaar mee te doen aan kwaliteitstoetsen. Dit zijn de zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Elke lidstaat wijst hiervoor een laboratorium aan, het NRL. Dit keer was het ringonderzoek verplicht voor de laboratoria die verantwoordelijk zijn voor testen van monsters uit de leefomgeving van dieren alsook voor laboratoria die verantwoordelijk zijn voor testen van monsters uit voedselproductie.

In totaal hebben 68 NRL’s aan dit ringonderzoek deelgenomen: 34 NRL's leefomgeving van dieren voor voedselproductie en 34 NRL's voedsel, afkomstig uit 28 EU Europese Unie (Europese Unie)-lidstaten, 11 NRL’s uit andere Europese landen en een NRL uit een niet-Europees land.

Het Europese Referentielaboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

In the annual European Reference Laboratory (EURL)-Salmonella Proficiency Test (PT) performed in 2022, the National Reference Laboratories (NRLs) of the European Member States (EU-MS) were able to detect Salmonella in hygiene swab samples. All laboratories were successful in detecting Salmonella in high and low concentrations in the contaminated hygiene swab samples. All laboratories achieved good results. The Proficiency Test (PT) also included a number of negative samples which contained no Salmonella, but did contain two different mixtures of background flora. Forty-three laboratories did not detect Salmonella in these four negative hygiene swab samples. However, 25 laboratories detected Salmonella in one or two out of four negative samples. Since 10% of the total number of negative samples tested positive for Salmonella, the EURL-Salmonella has decided not to evaluate the results of the negative samples.

This was the outcome of the combined Proficiency Test for detection of Salmonella in hygiene swab samples organised by the coordinating EURL-Salmonella in September 2022.

Since 1992, all NRLs from EU-MS are required to participate in the annual quality control PTs for Salmonella. Each EU MS has to appoint a NRL which is responsible for analysing Salmonella in food samples or samples taken from the animal primary production stage (PPS). This year’s PT was compulsory for both NRLs PPS as well as NRLs Food. In total, 68 NRLs participated in this study: 34 NRLs PPS and 34 NRLs Food originating from 27 EU-MS, 11 NRLs were based in other countries in Europe and one NRL was based in a non-European country.

The EURL-Salmonella is based at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). An important task of the EURL-Salmonella is to monitor and improve the performance of the NRLs for Salmonella in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1091 kb