Het gecombineerde EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren en Voedsel (2020). Detectie van Salmonella in hygiënesponsjes

Het gecombineerde EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren en Voedsel (2020). Detectie van Salmonella in hygiënesponsjes

Go to abstract

Samenvatting

De Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) van de Europese lidstaten waren in 2020 in staat om Salmonella aan te tonen in hygiënesponsjes. Alle deelnemers konden hoge en lage concentraties Salmonella aantonen. Op twee laboratoria na hebben alle laboratoria een goede score behaald. De twee laboratoria haalden een matige score. Dit blijkt uit het ringonderzoek dat het overkoepelende laboratorium in oktober 2020 organiseerde.

Het is de bedoeling dat de laboratoria aantonen of er Salmonella op de sponsjes zit die worden gebruikt om de hygiëne te testen in ruimtes waar dieren worden gefokt. Ze ontvangen daarvoor kant-en-klaar sponsjes met of zonder Salmonella. De laboratoria moeten het ook kunnen aantonen op een controlesponsje, waarop zij zelf de Salmonella moeten toevoegen. De twee laboratoria met de matige score konden geen Salmonella aantonen in het controlesponsje. Een van laboratoria had per ongeluk aangegeven dat er geen Salmonella inzat, terwijl het wel was aangetoond. Het andere laboratorium had de bemonstering op het controlesponsje niet volgens de instructies uitgevoerd.

Sinds 1992 zijn de NRL’s van de Europese lidstaten verplicht om elk jaar mee te doen aan kwaliteitstoetsen. Dit zijn de zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Elke lidstaat wijst hiervoor een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium. Dit keer mochten ook de laboratoria die verantwoordelijk zijn voor de voedselproductie vrijwillig meedoen aan dit ringonderzoek met sponsjes.

In totaal hebben 65 NRL’s aan dit ringonderzoek deelgenomen: 37 NRL's leefomgeving van dieren voor voedselproductie en 28 NRL's voedsel, afkomstig uit 28 EU-lidstaten, vijf NRL’s uit andere Europese landen en een NRL uit een niet-Europees land.

Het Europese Referentielaboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

The National Reference Laboratories (NRLs) of the European Union were able to detect Salmonella in hygiene swab samples in the annual EURLSalmonella Proficiency Test. All laboratories were successful in finding Salmonella in high and low concentrations in the contaminated hygiene swab samples. All but two laboratories scored good results. These two laboratories reported the positive control sample as having a negative result. One laboratory made an administrative error in reporting their positive result accidently as a negative one and scored a moderate performance. The other laboratory proved with their raw data that they misinterpreted the purpose of this sample. They considered this sample as a normal sample and added an extra sample as their positive control. This laboratory also scored a moderate performance.

This was the outcome of the Proficiency Test for detection of Salmonella in hygiene swab samples organised by the coordinating EURL-Salmonella in October 2020.

Since 1992, all NRLs from EU members states are obliged to participate in the annual quality control proficiency tests for Salmonella. Every Member State has to appoint a National Reference Laboratory, which is responsible for analysing Salmonella in samples taken from the animal primary production stage (PPS). Because of the nature of the samples, the participation of NRLs that are responsible for analysing Salmonella in food samples was allowed on voluntary basis. In total, 65 NRLs participated in this study: 37 NRLs PPS and 28 NRLs Food originating from 28 EU Member States (MS), five NRLs were based in third countries in Europe (non-EU members), and one was based in a non-European country.

The EURL-Salmonella is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). An important task of the EURLSalmonella is to monitor and improve the performance of the National Reference Laboratories for Salmonella in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1096 kb