Go to abstract

Samenvatting

Europa-brede studie naar levensverwachting, zorgkosten en leefstijl Door gezonder te leven kan de levensverwachting in Europa nog steeds aanzienlijk verbeteren. Ook zal het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid doorbrengen stijgen. Vooral niet roken en een gezond gewicht dragen hieraan bij. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de leefstijl van Europese landen. Het RIVM heeft onderzocht of deze leefstijlverschillen zodanig effect hebben op de efficiency van de Europese zorgsystemen dat ze niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Dat blijkt niet het geval te zijn. Gemiddeld genomen geldt: hoe rijker een land hoe meer er aan zorg wordt uitgegeven en hoe hoger de zorguitgaven hoe gezonder het land. Sommige landen realiseren echter een betere gezondheid met dezelfde zorguitgaven dan andere. Voor de gezondheidsresultaten is het belangrijk om te weten of met extra uitgaven ook een betere gezondheid wordt bereikt? Dit is relevant voor Europees beleid, omdat de gezondheidsuitgaven vaak een groot deel van de nationale bestedingen vormen. Daarom is in opdracht van CHAFEA, een onderdeel van de Europese Commissie, dit onderzoek uitgevoerd. Onderzocht is of de huidige leefstijl effect heeft op de efficiency van de zorgstelsels in 30 Europese landen (de EU-lidstaten plus IJsland en Noorwegen). Als maat voor efficiency is de verhouding tussen de gezondheid van een bevolking en de zorgkosten gebruikt. Daarna zijn deze verhoudingen bekeken bij verschillende leefstijlpatronen. Zo is uitgerekend hoe de zorgkosten en gezondheid in alle landen eruit zouden zien als bewoners in alle landen dezelfde leefstijlpatronen zouden hebben. Het bleek dat verschillen tussen landen in de efficiency van de zorgstelsels niet veel veranderden nadat verschillen in leefstijl zijn 'uitgeschakeld'. Hierbij geldt wel het voorbehoud dat alleen is gekeken naar huidige verschillen in leefstijl en niet naar de invloed van het verleden.

Abstract

The MACELI (Macro Cost Effectiveness corrected for Lifestyle) project studied the cost-effectiveness of European health systems, and the impact of differences in lifestyle, specifically smoking, overweight and alcohol consumption.

Baseline analyses without standardizing for lifestyle showed on average more health spending was associated with better health. This effect was clearest for countries with lower levels of spending. Standardization towards a better lifestyle meant an upward shift of the health production function, but did not much alter the comparative efficiency of countries.

The study covered the EU-28 Member States, Iceland, and Norway. Individual-level data were used to describe lifestyle across age and gender and to analyse its impact on health outcomes and health care use. Health outcomes and health spending were standardized for differences in lifestyle using a lifetable model (reference year 2010).

Results were put into further perspective by additional qualitative research and through several sensitivity analyses, including an indirect disease-based approach. Finally, a systematic literature review was performed to investigate potential interventions to achieve lifestyle changes.

Several shortcuts were taken to allow consistent estimates across a large number of countries, which imply that the results should be interpreted with care.

Overig

Grootte
2.84MB