Go to abstract

Samenvatting

ConsExpo is een geschikt computerprogramma met rekenmodellen om de mate van blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten te schatten. Het programma kan verder verbeterd worden door bepaalde elementen uit andere bestaande rekenmodellen over te nemen. In ConsExpo wordt rekening gehouden met verschillende manieren van blootstelling: via de huid, via inhalatie en via orale opname. Bij het programma hoort een database, waarin standaardwaarden en blootstellingscenario's (wie wordt waar en hoe blootgesteld aan wat en hoe vaak) voor vele producttypen worden aangeboden (bijvoorbeeld cosmetica, verf, reinigingsmiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen en desinfectantia). De beschrijving van deze standaardwaarden en blootstellingscenario's wordt gerapporteerd in zogenoemde 'fact sheets'. Om ConsExpo verder te kunnen verbeteren is een vergelijking gemaakt met andere bestaande rekenmodellen. In de inventarisatie werd gekeken of deze modellen blootstellingscenario's, wiskundige methoden of andere aspecten bevatten die een nuttige aanvulling kunnen zijn voor ConsExpo. Uit de inventarisatie bleek dat ConsExpo zeer geschikt is om de blootstelling te schatten voor stoffen in consumentenproducten. In andere rekenmodellen werden namelijk geen blootstellingscenario's aangetroffen, die niet met ConsExpo berekend kunnen worden. Wel zijn er wiskundige methoden en andere elementen gevonden die voor ConsExpo van groot belang kunnen zijn. Zo kunnen sommige rekenmodellen blootstelling aan stoffen uit meerdere producten berekenen. De berekening van deze zogenaamde 'geaggregeerde blootstelling' zal mogelijk een rol gaan spelen in de risicoschatting van chemische stoffen onder de toekomstige wetgeving in de EU (REACH).

Abstract

ConsExpo is a suitable computer software programme with mathematical models for assessing the exposure of consumers to chemicals in consumer products. This tool can be further improved by adopting certain features from other existing consumer exposure modelling tools.
In ConsExpo, different routes of exposure are taken into account, such as the route via the skin, and through inhalation and oral uptake. An important feature of ConsExpo 4.1 is that it contains a database with default values and standard exposure scenarios (who is exposed? where? how? and how often?) for a wide range of consumer product types. Examples include cosmetics, paint, cleaning products, pest control products and disinfectants. The default values and exposure scenarios are described in detail in fact sheets.
ConsExpo was compared with other existing consumer modelling tools in an investigation to discover whether the tools contained any exposure scenarios, mathematical models or other features that might be useful for ConsExpo. The aim of the study was to find features that may improve this version (4.1). The investigation demonstrated that ConsExpo is very suitable for assessing exposure to chemicals in consumer products. The other tools did not contain any exposure scenarios for which assessment with ConsExpo is not possible.
Nonetheless, a number of mathematical models and other software features have been found that may be of importance to ConsExpo. For example, some tools are capable of assessing exposure to a chemical in multiple products. Assessment of this so-called 'aggregate exposure' will possibly play an important role in the risk assessment of chemicals in future legislation in the EU (REACH).

Overig

Grootte
87KB