Contra-expertise op milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. Resultaten in 2019 en 2020

Contra-expertise op milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. Resultaten in 2019 en 2020

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM voert regelmatig een contra-expertise uit op de metingen die de kerncentrale Borssele in de directe omgeving van de centrale laat uitvoeren. Hiervoor zijn de monsters geanalyseerd die in 2019 en 2020 op verschillende plekken zijn genomen. Er is geen radioactiviteit van de kerncentrale gevonden.

In de meeste gevallen rapporteert het RIVM een detectiegrens, een lage hoeveelheid van natuurlijke activiteit, of sporen van 137Cs in een grondmonster. Dit is een bekende oppervlaktebesmetting voor 137Cs en komt hoogstwaarschijnlijk van het kernongeval bij Chernobyl in 1986.

De Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) voert altijd de metingen uit voor Borssele. NRG rapporteerde in 2019 in één monster (van de 48 monsters) een significante hoeveelheid totaal-bèta activiteit in zwevend slib bij monsterlocatie 3. Het RIVM vond enkele maanden later in dat monster geen activiteit boven de detectiegrens. NRG heeft de hele analytische behandeling van dit monster uitgebreid bekeken, zonder een oorzaak te kunnen vinden.

In 2020 was er een goede overeenstemming tussen de RIVM- en NRG-data voor totaal-bèta in Schelde water en zwevend slib. In 2019 en 2020 zijn enkele sporen van 54Mn in zandmonsters gevonden, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. De oorsprong van 54Mn is niet duidelijk.

Het RIVM heeft in 2019 in enkele watermonsters van de Westerschelde een zeer lage hoeveelheid van 3H aangetroffen. 3H afkomstig van kerncentrale Doel stroomt eveneens langs kerncentrale Borssele, waardoor de oorsprong ervan onbekend is. In 2020 hebben het RIVM en NRG geen 3H gevonden.

NRG neemt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw elke maand monsters van gras, water, luchtstof, sediment, en zeewier. Elk jaar neemt het een grondmonster. NRG analyseerde deze monsters op gammastralers, totaal-alfa en totaal-bèta activiteit.

Abstract

Regularly, RIVM performs a contra expertise on parts of the measurements that were carried out in the vicinity of the Borssele nuclear power plant (NPP). Various samples taken in 2019 and 2020 were analysed by RIVM. The analytical results indicate that no radiological contamination from the nuclear power plant can be found.

In most samples RIVM reports detection limits, a very low amount of natural activity, or in a sand sample a negligible activity of 137Cs. This is a known surface contamination of 137Cs in the Netherlands [8] and originates most likely from the Chernobyl accident.

The Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) always carries out the measurements for NPP-Borssele. In 2019, NRG reported a significant gross-bèta activity for one sample (out of 48 samples in total) of suspended solids at sample point 3. The RIVM contra expertise a few months later did not show the same value, but a detection limit. The total analytical procedure of this sample was extensively reviewed by NRG with inconclusive results.

In 2020, all gross-bèta data in river Scheldt water and suspended solids were in good agreement. In 2019 and 2020, trace amounts of 54Mn were found in sand, downstream as well as upstream of the NPP. The origin is not quite clear.
In 2019, a low amount of tritium is found in water from the river Scheldt. Due to the upstream location of the Doel nuclear power plant in Belgium, the origin of this trace activity of tritium is hard to determine. In 2020, 3H was not determined by both RIVM and NRG.

The NPP assigned the NRG to carry out monthly sampling of water, air dust, sediment, seaweed, and yearly sampling of sand. NRG analysed these samples for 3H, gamma-emitters, gross alpha and gross beta activity.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
509 kb