Contra expertise on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at Urenco Nederland B.V. Period 2022

Contra expertise on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at Urenco Nederland B.V. Period 2022

Go to abstract

Samenvatting

De fabriek van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland, die uranium verrijkt, meet hoeveel radioactiviteit het naar de omgeving loost via het eigen afvalwater en de ventilatielucht. Urenco neemt de te analyseren monsters verspreid over het jaar 2022. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert RIVM of de analyses die Urenco zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. RIVM concludeert dat dit inderdaad het geval is.

De totaal-alfa, totaal-bèta resultaten en de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise komen goed overeen. Uit de metingen blijkt dat de activiteitsconcentraties in afvalwater doorgaans laag zijn op een enkele uitzondering na.

De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in de buitenlucht aanwezig is. De resultaten van de meetwaarden van Urenco in ventilatielucht kwamen redelijk overeen met de RIVM-analyses.

In buitenlucht wordt de natuurlijke totaal-alfa en bèta-activiteit veroorzaakt door radon-dochters, net als de verhouding tussen de totaal-alfa - en totaal-bèta-activiteit. De verhouding zou heel anders zijn wanneer uranium vrijkomt. Daarom is het aannemelijk dat er in 2022 geen uranium via ventilatielucht is vrijgekomen.

RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The factory of Urenco Nederland, which focuses on uranium enrichment, measures the quantity of radioactivity it discharges to the environment via its own waste water and ventilation air. Urenco takes the samples to be analysed at intervals throughout the year. RIVM checks these measurements eight times a year. Via these counterchecks, RIVM determines whether the analyses performed by Urenco itself are reliable. RIVM concludes that this is indeed the case.

In 2022 the gross alpha results and the gamma analyses of wastewater in the counterchecks are in good agreement with the results found by Urenco. The measurements show that the activity concentrations in waste water in the samples are generally low with one exception this year.

The radioactivity in ventilation air is very close to the level of radon naturally present in outdoor air. The results of the values measured by Urenco in ventilation air agree reasonably with the RIVM analyses.

The gross alpha and gross bèta activity found naturally in outdoor air is caused by radon daughters, as is demonstrated by the ratio gross alpha versus gross bèta activity. This ratio would be completely different if uranium were to be released. It is therefore reasonable to assume that no uranium was released into ventilation air in 2022.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1536 kb