Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2017

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2017

Go to abstract

Samenvatting

Het nucleair bedrijf NRG te Petten meet hoeveel radioactiviteit het in het eigen afvalwater en ventilatielucht loost. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert RIVM of de analyses die NRG zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door NRG genomen. Net als in voorgaande jaren komen de totaal-alfa resultaten en de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2017 (zeer) goed overeen. De overeenstemming in de totaal-beta resultaten is matig en kan aanzienlijk worden verbeterd. Dit resultaat wordt deels verklaard doordat er veel kortlevende beta-stralers in het afvalwater aanwezig zijn. Een andere verklaring zijn verschillen in de meetmethoden van NRG en het RIVM. De vergelijking in de 3H resultaten in afvalwater is goed. De ventilatieluchtresultaten geven geen reden voor discussie. In vijf monsters heeft RIVM een zeer lage activiteitsconcentratie aan 131I gevonden, in zes monsters 133Xe, in acht monsters 137Cs, in zeven monsters 191Os, en in één monster een zeer lage activiteitsconcentratie aan 203Hg. Al deze waarden vallen ruim onder de detectiegrens van NRG. De meetwaarden voor totaal-alfa en totaal-bèta in ventilatielucht liggen, op enkele uitzonderingen na, onder de detectiegrens. De activiteits-concentraties in enkele monsters liggen in de range van wat er in buitenlucht wordt aangetroffen en hebben waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The Nuclear Research Group at Petten (NRG) measures its own release of radioactivity into the wastewater and atmosphere. The RIVM performs eight times per year a counter expertise on these measurements. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by NRG. The samples of wastewater and ventilation air are taken by NRG at various time points dispersed throughout the year.

The two different sets of measurements are generally in (very) good agreement for gammaspectrometry and gross-alpha, as is also the case in 2017. The agreement in the data for gross beta emitters in wastewater is poor and can be improved further; RIVM always reports lower values than NRG. This is partly explained by the presence of short-lived beta-emitters in wastewater of NRG, and partly because of differences in the analytical methods applied by NRG and RIVM.

The results obtained by RIVM and NRG in ventilation air samples compare well. RIVM detected a very low gamma activity for 131I in five samples, for 133Xe in six samples, for 137Cs in eight samples, for 191Os in seven samples, and for 203Hg in two samples. All these values are well below the NRG detection limit.

Gross alpha and gross beta results are all close to the detection limit. There is no significant difference between these results and the results obtained in outside air in Bilthoven.

RIVM carried out this counter-expertise on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
746 kb