Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2020-2021

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2020-2021

Go to abstract

Samenvatting

Het nucleair bedrijf NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group) in Petten meet hoeveel radioactiviteit het in het eigen afvalwater en de ventilatielucht naar de omgeving loost. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contraexpertise' controleert het RIVM of de analyses die NRG zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. NRG neemt de te analyseren monsters verspreid over het jaar.

Net als in eerdere jaren komen de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2020 en 2021 goed overeen. De totaal-alfa resultaten stemmen redelijk tot goed overeen. De overeenstemming in de totaal-bèta resultaten is matig en kan veel worden verbeterd. Dit resultaat wordt verklaard door de verschillen in de meetmethoden van NRG en het RIVM. De overeenstemming in de 3Hresultaten in afvalwater is redelijk tot goed.

De resultaten in ventilatielucht komen goed overeen. Het RIVM heeft in een aantal monsters een lage activiteitsconcentratie aan 131I, 133Xe, 191Os en 203Hg gevonden. Deze waarden vallen ruim onder de detectiegrens van NRG.

Het RIVM heeft twee keer een zeer lage totaal-alfa activiteit in ventilatielucht aangetroffen, waar NRG niets vond. De meetwaarden voor zowel totaal-alfa als totaal-bèta in ventilatielucht liggen in de range van wat er in buitenlucht zit en hebben waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong.

Het RIVM voert de contra-expertises elk jaar uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The Nuclear Research and Consultancy Group at Petten (NRG) measures its own release of radioactivity into wastewater and atmosphere. The RIVM performs eight times per year a contra expertise on these measurements. This form of contra-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by NRG. NRG takes the samples of wastewater and ventilation air at various time points dispersed throughout the years 2020 - 2021.

The two different sets of measurements are generally in good agreement for gammaspectrometry. The agreement in the data for gross alpha is reasonable/good. The agreement in the data for gross beta in wastewater is poor, and can be improved further. This is explained by differences in the analytical methods applied by NRG and RIVM. The agreement in the 3H data is reasonable/good.

The results obtained by RIVM and NRG in ventilation air samples compare well. RIVM detected a low gamma activity for 131I, 133Xe, 191Os and for 203Hg in some of the samples. All these values are well below the NRG detection limit. In some ventilation air samples RIVM detected a very low gross alpha activity concentration, where NRG found nothing. The results obtained for gross alpha and gross beta are in the range of what is found in outside air in Bilthoven, and is probably caused by natural radioactivity.

RIVM carried out this contra-expertise on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1184 kb