Go to abstract

Samenvatting

Voor het eerst sinds 2004 vertonen minder collectieve leidingwaterinstallaties in nieuwbouw gebreken. Dit geldt voor zowel de eerste (basis)controle als de hercontrole. Hiermee lijkt de trend dat steeds minder installaties aan de eisen voldoen voorzichtig te zijn doorbroken. Toch blijft meer dan eenderde van de bezochte installaties bij de basiscontrole gebreken vertonen. Deze gebreken kunnen een verhoogd of sterk verhoogd risico op verontreiniging van de installatie en/of het centrale distributienet veroorzaken. Dit blijkt uit de controles die de drinkwaterbedrijven in 2009 uitvoerden naar de kwaliteit van installaties in nieuwbouw en bestaande bouw. Het RIVM rapporteert het ministerie van I&M hierover sinds 2004. In het onderzochte jaar zijn meer dan 47.000 leidingwaterinstallaties in de bestaande bouw en nieuwbouw gecontroleerd. De controles hebben ertoe geleid dat meer dan 8000 (sterk) verhoogde risico's voor de volksgezondheid zijn geconstateerd en hersteld. In de bestaande bouw blijft het aandeel afgekeurde installaties bij de basiscontrole afnemen. Wel neemt het aantal installaties dat bij hercontrole wordt afgekeurd toe. De oorzaak hiervan is niet bekend en moet worden onderzocht. Slechts een kwart van de bezochte prioritaire installaties (zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden) is bij de basiscontrole in orde. Deze installaties moeten voldoen aan speciale eisen om legionellabesmettingen te voorkomen. Sinds januari 2009 worden deze installaties op een meer systematische manier gecontroleerd (Interventiestrategie). Het is nog te vroeg om het effect van deze werkwijze terug te zien in de cijfers van 2009.

Abstract

For the first time since 2004, less newly build collective tap water installations show shortcomings. This is true for both the first inspection and the follow-up inspections preformed by the water companies. This seems to indicate a break in the trend of previous years where less newly build installations pass inspection without shortcomings. Still, one-third of the inspected installations do not comply with legionella regulations when first inspected. These non-compliances can be the cause of high to very high risk of contamination of the installation or the public mains system.
These conclusions are drawn from the inspections preformed in 2009 by the drinking water companies in newly build and existing installations. By order of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment and the VROMInspectorate, the Institute for Public Health and the Environment of the Netherlands (RIVM) compile a yearly report since 2004 on the inspection of tap water installations. In 2009 more than 47.000 newly build and existing installations were inspected. The inspections have found and resolved more than 8000 situations of high to very high risk for public health.
In existing installations, the number of non-compliance found at first inspections has decreased over the years. At the second inspection of installations that do not comply, the number of non-complying installations increases. The cause of this trend is unknown, and should be investigated.
Only a quarter of the installations that must comply with special regulations for the prevention of Legionella (high-priority installations like hospitals, swimming pools, etc.) comply at first inspection. Starting from 2009, these installations are inspected according to a special intervention strategy. It is still too early to see results from this strategy.

Overig

Grootte
2.07MB