Go to abstract

Samenvatting

De koperinname bij peuters en kleuters, zoals gerapporteerd in het RIVM rapport 'Dutch National Food Consumption Survey - Young Children 2005/2006', was overschat. Hoge koperwaardes van bepaalde chocoladeproducten verklaren deze hoge inschatting. Op basis van nieuw beschikbare analyses, concluderen wij dat de koperwaardes van chocoladebroodbeleg tot op heden erg overschat waren. Gebaseerd op de nieuwe koperwaardes is de koperinname van kinderen tussen de 4 en 6 jaar niet langer boven de maximaal aanvaardbare bovengrens van inneming. Nog maar een klein percentage van de kinderen tussen de 2 en 3 jaar heeft nog een koperinname boven de maximaal aanvaardbare bovengrens van inneming (9% van de jongens en 7% van de meisjes). Deze percentages zijn aanzienlijk lager vergeleken met de vorige berekeningen van de koperinname (48% van de jongens en 37% van de meisjes). Deze resultaten benadrukken de noodzaak voor actuele en betrouwbare gegevens voor het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO).

Abstract

The copper intake in young children, as reported previously in the RIVM report 'Dutch National Food Consumption Survey - Young Children 2005/2006', was overestimated. Too high copper values of some chocolate products explain the overestimation. Based on newly available analyses, we conclude that copper values of chocolate sandwich fillings were previously largely overestimated. Based on the new copper values, the intake of copper for children aged 4 to 6 years is not above the tolerable upper intake level (UL). Only a small percentage of children aged 2 to 3 year had an intake of copper above the UL (9% of the boys and 7% of the girls). This is considerably lower compared to the previous calculations (48% of the boys and 37% of the girls). These findings emphasize the need for up-to-date and high quality data for the Dutch Food Composition Database (NEVO).

Overig

Grootte
295KB