Huidklachten door cosmetische producten in Nederland 2017-2018

Huidklachten door cosmetische producten in Nederland 2017-2018

Go to abstract

Samenvatting

Cosmetica zijn in principe veilig maar kunnen soms huidklachten veroorzaken, zoals roodheid en jeuk. Het RIVM beheert sinds 2009 een systeem waarin deelnemende dermatologen ongewenste en allergische reacties na gebruik van cosmetica kunnen registreren (CESES, Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance). In het afgelopen jaar meldden de dermatologen vooral klachten op het gezicht en de handen na gebruik van make-up, huid- of gezichtsverzorgingsproducten en haarproducten. De meest gestelde diagnose is contactallergie. Geurstoffen en (meth)acrylaten veroorzaakten de meeste allergische reacties. Dit blijkt uit een overzicht van de 53 meldingen die binnen CESES tussen 1 oktober 2017 en 31 december 2018 zijn afgerond. Om te bepalen welk ingrediënt de klacht veroorzaakt, voeren dermatologen bij deze patiënten een allergieonderzoek uit, indien nodig met specifieke ingrediënten uit het verdachte product. Geurstoffen vormen een diverse groep stoffen. Relatief veel geurstoffen hebben allergene eigenschappen. Ook in vorige jaren werden veel gemelde klachten veroorzaakt door geurstoffen. (Meth)acrylaten worden veel gebruikt in nagelproducten. Ze vormen een hard laagje na polymerisatie, bijvoorbeeld na blootstelling aan UV-licht. De monomeren kunnen een allergie veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Het aantal reacties veroorzaakt door (meth)acrylaten is hoger dan in voorgaande jaren. Ongeveer de helft van deze meldingen betrof klachten bij professionals door gebruik van nagelproducten (bijvoorbeeld nagelstylistes). In vergelijking met voorgaande jaren zijn er minder meldingen van klachten veroorzaakt door isothiazolinonen. Dit komt waarschijnlijk door de aanscherping van de Europese Cosmetica wetgeving ter beperking van het gebruik van methylisothiazolinone (MI) met ingang van begin 2018. Er zijn drie meldingen van reacties op tatoeages. In alle drie de gevallen ging het om een reactie op rode inkt. In geen van de gevallen kon het allergene bestanddeel worden gevonden. VWS heeft besloten CESES eind 2018 te beëindigen. Onderzocht wordt of er een andere manier voor dermatologen is om ongewenste huidreacties veroorzaakt door cosmetica en mogelijk andere consumentenproducten te kunnen blijven monitoren.

Abstract

Cosmetics are in principle safe to use. In some cases, however, cosmetic products may lead to undesirable reactions, such as itching and erythema. In 2009, the RIVM set up a monitoring system in which participating dermatologists can register undesirable and allergic reactions caused by cosmetics: Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance (CESES).

In the period under consideration, undesirable and allergic reactions mainly occurred on the face and hands after using make-up, skin/facial care and hair products. Most patients were diagnosed with contact allergy. Fragrances and (meth)acrylates were the ingredients causing most of the allergic reactions. This report provides an overview of the 53 notifications received within CESES in the period October 2017-December 2018. Dermatologists carry out patch tests and, where necessary, tests on specific ingredients of the associated cosmetic products.

Fragrances are a diverse group of compounds that contains multiple well-known skin sensitizers. Fragrances were also amongst the most frequent sensitizers in previous years. (Meth)acrylates are often used in nail products as monomers and harden after polymerization, for example after exposure to UV-light. The monomers are known sensitizers if they come into contact with the skin. The number of reactions to (meth)acrylates is higher than in previous years. About half of the allergy cases concerned professionals (eg. nail stylists), the other half concerned consumers. In comparison with previous years, there was a reduction of the number of cases caused by isothiazolinones. This is likely to be caused by more stringent European legal restrictions on the use of methylisothiazolinone (MI) from the start of 2018. Three cases of reactions to tattoos were notified. All three concerned red tattoos. The allergen could not be identified in any of these cases.

The Ministry of Health decided to discontinue CESES after 2018. In 2019 alternative ways to monitor adverse skin reactions to cosmetics, and possibly other consumer products will be explored.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
350 KB