Stralingsdosis voor omwonenden van Pallas

Stralingsdosis voor omwonenden van Pallas

Go to abstract

Samenvatting

Eind 2022 zijn de voorbereidingen voor de bouw van een nucleaire reactor op het terrein van de Energy & Health Campus in Petten begonnen. Deze reactor, Pallas genaamd, is speciaal ontworpen om medische isotopen te maken en vervangt de huidige reactor. Deze isotopen zijn nodig voor medische diagnoses en behandelingen, zoals bij kanker.

Wanneer de reactor in bedrijf gaat, zullen er via de schoorsteen radionucliden worden geloosd. Het RIVM heeft berekend wat de blootstelling aan deze radionucliden is voor omwonenden, en wat dan de stralingsdosis is. De stralingsdosis voor omwonenden blijkt heel laag te zijn: lager dan het zogeheten secundaire niveau van 10 microsievert per jaar.

De stralingsdosis voor volwassenen aan de rand van het terrein is het hoogst ten oosten van de schoorsteen naast de hoofdweg (Westerduinweg). Deze bedraagt 0,15 microsievert per jaar. Ook is de stralingsdosis berekend voor de twee dichtstbijzijnde woonkernen, die op ongeveer twee kilometer van de schoorsteen liggen. De dosis is 0,011 microsievert per jaar in Petten en 0,014 in Sint Maartensvlotbrug, dit is minder dan een tienduizendste van de dosis door natuurlijke achtergrondstraling.

Ongeveer 70 procent van de stralingsdosis komt van het edelgas isotoop Argon-41. Tritium draagt ongeveer 25 procent bij aan de stralingsdosis. De overige 5 procent betreft andere nucliden.

Het RIVM heeft deze berekeningen in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) uitgevoerd. De berekeningen zijn gebaseerd op de informatie van de ANVS over de verwachte uitstoot. De opdracht is een ‘contra-expertise’ op de berekeningen van het bouwconsortium.

Abstract

At the end of 2022, construction work preparations started on a nuclear reactor on the grounds of the Energy & Health Campus in Petten. The reactor, called Pallas, is designed to produce medical isotopes needed for medical diagnoses and treatments, such as those for cancer. Pallas will replace the existing reactor.

When the reactor comes into operation, radionuclides will be emitted from the chimney. RIVM has calculated the radiation dose that people who live near the reactor are likely to receive. This radiation dose appears to be low and less than the so-called secondary level of 10 microsievert per year.

The radiation dose for adults at the perimeter of the Energy & Health Campus is highest east of the chimney next to the main road (Westerduinweg). This is 0.15 microsievert per year. The radiation dose has also been calculated for the two nearest residential areas: 0.011 microsievert per year in Petten and 0.014 in Sint Maartensvlotbrug, which is less than a 10,000th of the dosis cause by natural background. These towns are located approximately two kilometres from the location where the radionuclides are emitted.

About 70 percent of the radiation dose comes from the noble gas isotope argon-41. Tritium contributes about 25 percent of the radiation dose. The remaining 5 percent comes from other nuclides.

RIVM carried out these calculations on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS). The calculations are based on information from the ANVS about expected emissions. The assignment was to perform ‘counter-expertise’ on the construction consortium’s calculations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1007 kb