COVID-19 / SARS-CoV-2 : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad

COVID-19 / SARS-CoV-2 : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een infectie met het SARS-CoV-2-virus. Dit nieuwe coronavirus is eind 2019 voor het eerst ontdekt in China. Sindsdien heeft het zich verspreid over de wereld en een pandemie veroorzaakt. In Nederland is de eerste patiënt officieel in februari 2020 gemeld. Op dit moment wordt er aan veel verschillende vaccins tegen COVID-19 gewerkt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad gevraagd een advies te geven wie voor de COVID-19-vaccinatie in aanmerking kan komen. Dan kunnen voorbereidingen getroffen worden voor het moment dat het vaccin er in Nederland is. Om de Gezondheidsraad hierbij te ondersteunen heeft het RIVM achtergrondinformatie over vaccinatie tegen COVID-19 verzameld. In dit overzicht staat alle informatie die er over COVID-19 is. Het gaat onder andere over de ziekteverwekker, hoe hij wordt overgebracht, welke klachten mensen ervan kunnen krijgen, en welke factoren het risico op een besmetting vergroten. Daarnaast staat erin welke vaccins in ontwikkeling zijn en hoe zij mensen beschermen, hoe het registratieproces voor vaccins werkt, de acceptatie van het publiek van vaccinatie, en overwegingen over de kosten van vaccinatie ten opzichte van de effectiviteit. De symptomen van COVID-19 variëren van zeer mild tot ernstig. Klachten aan de luchtwegen kunnen mild zijn en niet-specifieke klachten geven, maar ook een aanhoudende droge hoest en ademhalingsproblemen. Er kan ook een ernstige longontsteking ontstaan waarbij mensen moeten worden beademd. Koorts, droge hoest, kortademigheid, moeheid, en misselijkheid zijn de meest voorkomende klachten. Verlies van smaak en geur komt ook veel voor. Complicaties kunnen trombose en een tekort aan zuurstof zijn. Ook kunnen andere organen worden aangetast, zoals het hart, de nieren en de lever. Mensen die al een andere chronische ziekte hebben en mensen die ouder zijn dan 70 jaar, hebben een groter risico om ernstig ziek te worden of te overlijden.

Abstract

COVID-19 is a disease caused by infection with the SARS-CoV-2 virus. This new coronavirus was first discovered in China at the end of 2019. It has since spread around the world and caused a pandemic. In the Netherlands, the first patient was officially reported in February 2020.

Many different vaccines against COVID-19 are currently being developed. The Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) has asked the Health Council of the Netherlands to provide advice on who can qualify for COVID-19 vaccination. Then preparations can be made for the moment the vaccine is available in the Netherlands.

To support the Health Council in this regard, RIVM has collected background information on vaccination against COVID-19. This overview contains all the information there is about COVID-19. This includes the pathogen, how it is transmitted, which symptoms people can get from it, and which factors increase the risk of infection. It also describes which vaccines are under development, how they protect humans, how the vaccine registration process works, public acceptance of vaccination, and considerations about vaccination costs versus effectiveness.

The symptoms of COVID-19 range from very mild to severe. Respiratory symptoms can be mild and cause non-specific symptoms, as well as a persistent dry cough and breathing problems. Serious pneumonia can also develop requiring people to be ventilated.

Fever, dry cough, shortness of breath, fatigue and nausea are the most common symptoms. Loss of taste and smell is also common. Complications such as thrombosis and a lack of oxygen may also occur. Other organs can also be affected, such as the heart, kidneys and liver. People who already have another chronic illness and those over 70 have a higher risk of becoming seriously ill or dying.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2272 kb