COVID-19 vaccination and mortality in 2022. Risk of death from a coronavirus infection or other causes after COVID19 vaccination in the Netherlands

COVID-19 vaccination and mortality in 2022. Risk of death from a coronavirus infection or other causes after COVID19 vaccination in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

In november 2021 en in het voor- en najaar van 2022 konden mensen een herhaalprik halen tegen corona. Dit heet ook wel een boostervaccinatie. Mensen die een boostervaccinatie haalden, hadden een kleinere kans om aan COVID-19 te overlijden dan mensen die dat niet deden. Dit effect nam wel af naarmate de vaccinatie langer geleden was. Elke herhaalprik maakte de kans op overlijden weer kleiner. Een jaar na de eerste booster was nog te zien dat deze kans kleiner was. Dit effect duurde minder lang na de voorjaarsprik in 2022.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Hieruit blijkt ook dat mensen in de acht weken na elke herhaalprik geen grotere kans hadden om te overlijden aan andere oorzaken dan corona. We zagen zelfs dat zij een minder grote kans hadden om aan andere oorzaken dan corona te overlijden dan mensen die de boostervaccinatie niet haalden. 

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek naar sterfte en coronavaccinaties in 2021. Het onderzoek bevestigt opnieuw dat vaccinatie tegen COVID de kans op overlijden verkleint. Internationale studies laten dezelfde resultaten zien. Het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek werken allebei aan dit onderwerp. Aanleiding hiervoor was een motie van de Tweede Kamer om meer onderzoek te doen naar extra sterfgevallen in de coronajaren.

Het RIVM heeft voor dit onderzoek data gebruikt over de COVID-19 vaccinatie. Daarnaast zijn registratiedata gebruikt van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) over demografische kenmerken, overlijdens, doodsoorzaken, en zorggebruik. 
 

Abstract

In November 2021 and again in the spring and autumn of 2022, people could get a repeat vaccination against the coronavirus. This is also referred to as a booster vaccination. People who got a booster vaccination were at a lower risk of death from COVID-19 than those who did not get one. This effect became less pronounced as the time that had passed since the vaccination increased. Each repeat vaccination reduced the risk of death further. This effect was still noticeable one year after the first booster vaccination, but did not last as long after the
spring 2022 vaccination.

This is the outcome of a study conducted by RIVM. It also revealed that people were not at a higher risk of death from causes other than the coronavirus in the eight weeks after each repeat vaccination. Quite the opposite: they were at a lower risk of death from causes other than the coronavirus than those who did not get the booster vaccination.

This study was a follow-up to a study into mortality and vaccinations against the coronavirus conducted in 2021. The new study reconfirms the finding that vaccination against COVID reduces the risk of death. International studies have shown the same results. The study was conducted by RIVM in partnership with Statistics Netherlands (CBS). It was prompted by a motion adopted by the House of Representatives to carry out further research into excess mortality during the COVID-19 pandemic.

For this study, RIVM used data on vaccination against COVID-19 as well as CBS registry data on demographic characteristics, deaths, causes of death and healthcare use.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2009 kb