CPE monitoring at a broiler processing plant

CPE monitoring at a broiler processing plant

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft bij een slachterij van vleeskuikens onderzocht of er CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales) (carbapenemase-producerende Enterobacterales) in het afvalwater zaten. Dit zijn bijzonder resistente bacteriën waartegen nog maar weinig soorten antibiotica werken. In het afvalwater zijn geen CPE gevonden. Dit betekent dat CPE niet bij de geslachte vleeskuikens voorkomen.

Deze resultaten zijn hetzelfde als de reguliere monitoring van CPE laat zien. Deze monitor onderzoekt darmmateriaal van vleeskuikens bij verschillende slachterijen. Op basis van de resultaten van de twee monitors concludeert het RIVM dat CPE niet bij Nederlandse vleeskuikens voorkomen, of maar heel weinig.

Via afvalwater kan van veel meer dieren tegelijk worden achterhaald of ze schadelijke bacteriën bij zich dragen. De reguliere monitoring van vleeskuikens onderzoekt dat bij individuele dieren van meer verschillende bedrijven. Het precieze voordeel van beide vormen is nu nog onduidelijk.

Voor dit onderzoek is het afvalwater van een slachterij tussen 6 september 2022 en 1 februari 2023 onderzocht op CPE. Dat gebeurde op 33 dagen, verspreid over 20 weken. Tijdens de metingen zijn in totaal 150.000 á 170.000 vleeskuikens geslacht van 103 verschillende bedrijven, waarvan ongeveer de helft Nederlands. In de gewone monitor worden voor vleeskuikens elk jaar darmmateriaal van 3000 dieren van ongeveer 300 verschillende Nederlandse bedrijven onderzocht.

Abstract

RIVM has investigated the presence of carbapenemase-producing Enterobacterales (CPE) in wastewater of a broiler processing plant. CPE are highly resistant bacteria against which few types of antibiotics are currently effective. No CPE were found in the wastewater. This means that no CPE were present in the processed broilers.

These results match those of regular national CPE monitoring in broilers. This monitoring investigates the intestinal material of broilers at multiple processing plants. Based on the outcomes of the two monitors, RIVM concludes that there are little to no CPE present in Dutch broilers.

Wastewater monitoring makes it possible to investigate the presence of harmful bacteria in many more animals at once. By contrast, regular broiler monitoring targets individual specimens from a greater number of broiler farms. The exact advantages of both methods are currently still unclear.

For this study, the wastewater of a single processing plant was investigated for the presence of CPE between 6 September 2022 and 1 February 2023. This was done on 33 days, spread out over 20 weeks. During the period the measurements were conducted, a total of 150,000–170,000 broilers were processed from 103 different farms, about half of which were located in the Netherlands. For the regular monitor, the intestinal material of 3,000 broilers from around 300 different Dutch farms is investigated each year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
415 kb