Go to abstract

Samenvatting

Er werd een model ontwikkeld dat de zuivering van drinkwater simuleert binnen de beschikbare model- en informatiesysteemomgeving van het RIVM. Dit rapport geeft de methode en de resultaten van een selectie van zuiveringsstappen en stoffen die in het model worden beschouwd. Het model bestaat uit een overall-structuur welke onafhankelijke modules bevat die de zuiveringsstappen representeren. Alle zuiveringsstappen worden gemodelleerd op een simpele empirische manier (gebaseerd op meetgegevens) ; een selectie van de stappen wordt tevens gemodelleerd op basis van relevante proceskennis De mogelijkheden om de betrouwbaarheid van het modelresultaat te bepalen worden nog onderzocht. Het model wordt geprogrammeerd in een MATLAB/SIMULINK omgeving van de PC.

Abstract

Within the framework of the models and information systems now available at the RIVM, a model programmed in the MATLABSimulink Environment (PC) is being developed to simulate the treatment of drinking water. This report gives the method used and results obtained in selecting treatment steps and substances to be considered in the model. The model's overall structure will contain interchangeable modules, which represent treatment steps. All treatment steps will be modelled in a simple empirical way (based on measurements) ; a selection of the steps will also be modelled on the basis of knowledge of the relevant processes. Possibilities for determining the reliability of modelled results have yet to be considered.

Overig

Grootte
0MB