Go to abstract

Samenvatting

Zelfstandig-wonende 70-plussers eten meer ongezonde verzadigde vetzuren en zout en minder volkoren producten, fruit en vis dan aanbevolen. Daarmee gelden voor hen dezelfde aandachtspunten om het voedingspatroon te verbeteren als voor de rest van de bevolking. Eén op de vijf ouderen heeft ernstig overgewicht. Een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging zijn voor jong en oud van belang om chronische ziekten en beperkingen tegen te gaan. Eén op de vier 70-plussers volgt het advies op om extra vitamine D te slikken. Voldoende vitamine D vermindert het risico op vallen en botbreuken. Dit zijn de resultaten uit onderzoek van het RIVM naar de voeding onder ruim 700 zelfstandig-wonende 70-plussers. De meeste deelnemers waren relatief vitaal. Voeding van 70-plussers Zelfstandig-wonende ouderen eten en drinken vooral thuis. In vergelijking met vijftigers en zestigers eten ze minder vlees, sauzen en graanproducten en drinken ze minder alcoholische dranken. Fruit, suiker en zoetwaren, en smeer- en bereidingsvetten eten zij juist meer. Aan dit onderzoek deden weinig ouderen met functionele beperkingen mee. Zij hebben een lagere inname van energie, eiwit, groente, alcohol, calcium en magnesium en een verhoogd risico op ondervoeding. Gericht onderzoek naar de kwaliteit van de voeding van kwetsbare ouderen is nodig. Gebruik voedselconsumptiegegevens Deze voedselconsumptiepeiling bevat gedetailleerde gegevens over wat, waar en wanneer zelfstandig-wonende ouderen eten en drinken en is onderdeel van het nationale voedingspeilingsysteem. De gegevens dragen bij aan de ontwikkeling van beleid voor gezonde voeding en veilig voedsel, productinnovatie, voorlichting en voedingsonderzoek.

Abstract

Community-dwelling Dutch adults over the age of 70 consume more unhealthy saturated fatty acids and more salt than recommended, and less wholemeal products, fruit and fish than recommended. This group is therefore advised to comply with the same recommendations for diet improvement as the general Dutch population. One in five older adults has serious overweight. A healthy diet and sufficient physical exercise are important for all ages to prevent chronic diseases and disabilities. One in four Dutch adults over the age of 70 complies with the recommendation to take vitamin D supplements. A sufficient intake of vitamin D reduces the risk of falling and fractures.

These are some of the results of a diet survey conducted by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) among some 700 communitydwelling adults over the age of 70. Most of the respondents were relatively vital.

Diet of adults over the age of 70
Community-dwelling adults over the age of 70 mostly consume food and drinks at home. Compared to people in their fifties and sixties, they consume less meat, sauces and cereal products and drink less alcohol. However, they consume more fruit, sugar, sweets, margarine, spreads and cooking fat.

Only a small number of older adults with functional disabilities took part in the survey. These adults have a lower energy intake, consume less protein, vegetables, alcohol, calcium and magnesium, and run a higher risk of undernutrition. Further research must be conducted into the quality of the diet of vulnerable older adults.

Use of food consumption data
This food consumption survey has produced detailed information on the diet of community-dwelling older adults, i.e. what products they eat and drink, and where and when they consume them. The survey was conducted as part of the national diet monitoring system. The data will contribute to the development of policy on healthy diet and food safety, and to product innovation, nutritional information and diet research.

Overig

Grootte
3.25MB