Go to abstract

Samenvatting

De afgelopen vijf jaar zijn Nederlanders minder aardappelen, vetten en oliën, alcoholische dranken, zuivel, koek en gebak en vlees gaan eten. De consumptie van niet-alcoholische dranken en kruidenmixen en sauzen is toegenomen. De hoeveelheid groente en graanproducten bleef ongeveer gelijk. Kinderen zijn 20 procent meer fruit gaan eten ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit zijn de bevindingen van de eerste twee onderzoeksjaren van de nieuwe voedselconsumptiepeiling van 2012-2016. Wat eten we en hoeveel? Brood en vlees zijn populair: dit eten we 6 á 7 dagen per week. Vis en peulvruchten worden minder vaak gegeten (1 dag per week of minder). De samenstelling van het voedingsmiddelenpakket verschilt nauwelijks per leeftijd. Uitzondering hierop is dat kinderen relatief meer zuivel en fruit eten en volwassenen meer drinken (zowel alcoholische als non-alcoholische dranken). In totaal consumeert een Nederlander gemiddeld ruim 3 kg per dag aan eten en drinken. Bijna 2 kg hiervan is in de vorm van dranken (thee, koffie, water, frisdranken, alcohol en andere dranken). Waar eten we? Nederlanders eten vooral thuis (80 procent). Voedingsmiddelen die vaker buitenshuis worden gegeten zijn koek en gebak, fruit en vis. Alcoholische dranken en vis worden relatief vaak in restaurants gebruikt. Adolescenten en volwassenen eten relatief meer op school of op het werk (respectievelijk 15 en 19 procent), ouderen juist meer thuis (85 procent). Tussentijds rapport Het RIVM onderzoekt de consumptie in Nederland van 1- tot 79-jarigen in de periode 2012-2016. Dit rapport geeft de resultaten voor de periode 2012-2014 voor de soorten voedingsmiddelen die worden gegeten en gedronken, hoeveel, waar en wanneer. En of de voedselconsumptie is veranderd vergeleken met 5 jaar eerder. Dit zijn de tussenresultaten op basis van gegevens van ruim tweeduizend kinderen en volwassenen. De eindresultaten over de volledige onderzoeksperiode worden en de betekenis voor de gezondheid worden in 2018 verwacht.

Abstract

During the last five years, the consumption of potatoes, fats and oils, alcoholic beverages, dairy products, cakes and biscuits and meat (products) decreased. Use of non-alcoholic drinks and condiments and sauces rose. Consumption of vegetables and cereals and bread remained stable. Children and adolescents consumed 20% more fruit than about 5 years ago. These are initial findings halfway through the data collection of the food consumption survey 2012-2016 for 1 to 79 year-olds.

What do we eat and how much?
Cereal products (especially bread) and meat are popular: they are consumed almost daily. Fish and legumes are consumed less (one day a week or less). The composition of the food package differs little between the groups. Exception is that children consume relatively more milk and fruit than adults and they drink less beverages. In total, a Dutch person consumes each day on average more than 3 kg of foods and drinks. Almost 2 kg of this concerns tea, coffee, water, soft drinks, juices and alcohol.

Where do we eat?
The Dutch consume most of the foods and drinks at home (80%). Foods that are often eaten outdoors are cakes and biscuits, fruit and fish. Alcoholic beverages and fish are often consumed in restaurants. Adolescents and adults consume relatively more food and drinks at school or at work (15 and 19 percent), older adults mostly at home (85 percent).

Interim report RIVM investigates the food consumption in the Netherlands of 1 to 79 year-olds in the period 2012-2016. This report provides the results for the period 2012-2014. For this period is mapped what more than two thousand children and adults consume, and when and where they eat. In addition, the changes since the previous survey five years ago are investigated. The results for the entire period and the significance for health issues will be published after finalization of the four years of data collection (expected 2018).

Overig

Grootte
3.07MB