De inname van lood in Nederland via voedsel

De inname van lood in Nederland via voedsel

Samenvatting

Lood komt in voedsel terecht doordat planten en gewassen het uit de bodem opnemen. Lood kan van nature in de bodem zitten, maar kan er ook in komen door menselijk handelen. De concentratie van lood in voedsel is de laatste decennia afgenomen door het gebruik van loodvrije benzine en verf, en de vervanging van loden drinkwaterleidingen. Het RIVM heeft berekend hoeveel lood we in Nederland binnen kunnen krijgen via voedsel. Op basis van de berekende innamen blijkt dat bij een deel van de kinderen tot en met 7 jaar, zwangere vrouwen en volwassenen schadelijke effecten niet kunnen worden uitgesloten. Bij hoeveel mensen er sprake is van een daadwerkelijk risico, is niet aan te geven. De voedselgroepen granen, melk, fruit, non-alcoholische dranken (waaronder thee en vruchtendranken) en groenten dragen het meeste bij aan de totale loodinname (circa 70 procent). Als kinderen tot en met 7 jaar te veel lood binnenkrijgen kan dat effect hebben op hun hersenontwikkeling (gekwantificeerd als het verlies van 1 IQ-punt). Dit geldt ook voor de zich ontwikkelende foetus via de loodinname van de moeder. Bij volwassenen kan een te hoge inname van lood effecten hebben op de nieren. Te veel lood kan ook schadelijk zijn voor de bloeddruk, maar dat risico is bij alle berekende innamen via voedsel zeer laag. De innameberekeningen zijn gebaseerd op de meest recent beschikbare informatie over loodconcentraties in voedsel gecombineerd met voedselconsumptiegegevens van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling en berekend met een rekenmodel waarmee de beste innameschattingen op dit moment kunnen worden verkregen. Gegevens over loodconcentraties in sommige voedselproducten bleken beperkt beschikbaar. Daarom zijn ook concentratiegegevens uit andere Europese landen gebruikt. Verder waren loodgehalten in bepaalde voedingsmiddelen, namelijk melk(producten) en brood, dermate laag dat ze moeilijk waren te meten. De European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, EFSA) heeft geƫvalueerd bij welke loodinname er in elk geval geen schadelijke effecten optreden. Deze evaluatie is in dit rapport gebruikt om te bepalen of er sprake is van een mogelijk gezondheidsrisico door loodinname.

Overig

Grootte
0MB