Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2013

Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2013

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM onderzoekt jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen (darmpathogenen). Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren die verloren gaan aan ziekte of overlijden. Het aantal DALY's als gevolg van de 14 ziekteverwekkers daalde van ongeveer 6.600 in 2012 tot 5.800 DALY's in 2013.

Daarnaast wordt geschat welke kosten hieraan verbonden zijn (cost of illness). Deze omvatten directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiënt en/of zijn familie, zoals reiskosten, als ook de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim. De gerelateerde kosten van de 14 ziekteverwekkers die mensen via voedsel opliepen bedroegen in 2013 172 miljoen euro.

De onderzochte ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel aan de mens worden overgedragen (circa 40 procent), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. De verhouding verschilt per ziekteverwekker. De totale ziektelast van alle 'routes' daalde ook, van 14.000 DALY in 2012 naar 13.200 DALY in 2013. De totale kosten werden geschat op 424 miljoen euro en waren daarmee vergelijkbaar met voorgaande jaren.

VWS is opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten bieden handvaten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen en de bijbehorende ziektelast.

Abstract

The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The number of persons who are ill and who die from the infections is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a measure of the disease burden in the population. Furthermore, the cost-of-illness (COI) related to the 14 food-related pathogens were estimated and expressed in euros. The total disease burden caused by the 14 pathogens decreased from 14,500 DALY in 2012 to 13,200 DALY in 2013. The share of foodborne transmission in this burden decreased from 6,600 to 5,800 DALY, reaching the lowest estimated level since 2009. The COI increased by 6 M€ compared to 2012, reaching a total of 424 million euro. The share of foodborne transmission was 172 million euro. The decrease in disease burden was a result of decreased incidences for most pathogens, except for rotavirus. The latter incidence increased by 16% compared to 2012, reaching a comparable level to 2011 and a ~30% lower level compared to 2009 and 2010.

The research presented in this report results in more insight in the true incidence of foodborne diseases and the associated disease burden and costs and enables to monitor trend in time for these public health indicators.

Overig

Grootte
831KB