Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2014

Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2014

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM onderzoekt jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen (darmpathogenen). Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren die verloren gaan aan ziekte of overlijden. Het aantal verloren DALY's als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is in 2014 geschat op 5900, en is daarmee vergelijkbaar met de schatting voor 2013 (5.800 DALY's).

Daarnaast wordt geschat welke kosten hieraan verbonden zijn (cost of illness). Deze omvatten directe medische kosten, maar ook de kosten van patient en/of zijn familie, zoals reiskosten, en de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim. De gerelateerde kosten van de 14 ziekteverwekkers die mensen via voedsel opliepen daalde met 4% van 172 miljoen euro in 2013 naar 165 miljoen euro in 2014.

De onderzochte ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel aan de mens worden overgedragen (circa 40 procent), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. De verhouding verschilt per ziekteverwekker. De totale ziektelast van alle 'routes' daalde van ongeveer 13.000 DALY in 2013 naar 12.600 DALY in 2014. De totale kosten werden geschat op 379 miljoen euro en waren daarmee lager dan voorgaande jaren. Een belangrijke oorzaak hiervan is een halvering van aantal rotainfecties ten opzichte van 2013.

VWS is opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten bieden handvatten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen en de bijbehorende ziektelast.

Abstract

The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The number of persons who are ill and who die from the infections is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a measure of the disease burden in the population. Furthermore, the cost-of-illness (COI) related to the 14 food-related pathogens were estimated and expressed in euros. The total disease burden caused by the 14 pathogens decreased from around 13,000 DALY in 2013 to 12,600 DALY in 2014. The share of foodborne transmission in this estimated burden was comparable to 2013, mounting to 5,900 DALY in 2014. Therewith, the burden estimates for 2013 and 214 ranked as lowest estimates since 2009, the first year of the burden estimates. The food-related COI decreased by 7 M€ compared to 2013, reaching a total of 165 M€ for 2014. The increase in burden, yet decrease in costs in the estimates is possibly related to the significant decrease in incidence of rotavirus infections, which display a relatively high cost-per case due to productivity losses.

The research presented in this report results in more insight in the true incidence of foodborne diseases and the associated disease burden and costs-of-illnesses and enables to monitor trend in time for these public health indicators.

Overig

Grootte
589KB