Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2016

Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2016

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM onderzoekt jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen (darmpathogenen). Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig? overlijden. Het aantal DALY's als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is in 2016 geschat op 4.708, en is daarmee iets hoger dan in 2015 (4.642 DALY's). Daarnaast wordt geschat welke kosten hieraan verbonden zijn (cost-of-illness). Deze omvatten directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiënt en/of zijn familie, zoals reiskosten, als ook de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim. De kosten die verbonden zijn aan de 14 ziekteverwekkers die mensen via voedsel opliepen bedroegen 171 miljoen euro. Dit is evenveel als de kosten in 2015 (172 miljoen euro). De onderzochte ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel aan de mens worden overgedragen (circa 40 procent), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. Het verschilt per ziekteverwekker hoe groot het aandeel in de blootstellingsroute is. De totale ziektelast van alle 'routes' is geschat op 12.020 DALY's, en is daarmee iets lager dan in 2015 (12.190 DALY's). De totale kosten zijn geschat op 430 miljoen euro en waren daarmee iets lager dan in 2015 (435 miljoen). De verschillen in DALY's en kosten zijn grotendeels een gevolg van schommelingen in het aantal infecties dat de 14 ziekteverwekkers veroorzaakten, net als de daaruit volgende ziektelast en kosten. Het ministerie van VWS is de opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten bieden handvatten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijker aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen, de bijbehorende ziektelast en de blootstellingsroutes.

Abstract

The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses, disease burden and cost-of-illness caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The disease burden is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a metric integrating morbidity and mortality into one unit. Furthermore, the cost-of-illness (COI) related to the 14 food-related pathogens was estimated and expressed in euros. The COI estimate includes healthcare costs, the costs for the patient and / or his family, such as travel expenses, as well as costs in other sectors, for example due to productivity losses. The total disease burden caused by the 14 pathogens decreased slightly from around 12,190 DALYs in 2015 to 12,020 DALYs in 2016. The share of foodborne transmission in this estimated burden was comparable to earlier years, mounting to 4,708 DALYs in 2016. The total COI caused by the 14 pathogens decreased slightly from 435 €M in 2015 to 430 €M in 2016. The food-related COI was with 171 M€ in 2016, which is slightly lower than in 2015 (i.e. 172 €M). The differences in DALYs and COI between 2015 and 2016 are largely due to fluctuations in the type of infections that occur, the burden of disease they cause and the varying costs per infection.

The research presented in this report results in more insight in the true incidence of foodborne diseases and the associated disease burden and costs-of-illness and enables researchers and policy-makers to monitor trends in time for these 14 pathogens.

Resterend

Grootte
794KB