Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2017

Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2017

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM onderzoekt jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen (darmpathogenen). Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. Het aantal DALY's als gevolg van de 14 ziekteverwekkers, via voedsel, is in 2017 geschat op 4.200, en is daarmee iets lager dan in 2016 (4.700 DALY's). Ook kosten die aan deze ziekteverwekkers verbonden zijn, zijn lager: 163 miljoen euro in plaats van 173 miljoen euro in 2016. Deze cost of illness omvatten directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiënt en/of zijn familie, zoals reiskosten, en de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim. De onderzochte ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel aan de mens worden overgedragen (circa 40 procent), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. Het verschilt per ziekteverwekker hoe groot het aandeel in de 'blootstellingsroute' is. De totale ziektelast van alle routes is geschat op 11.000 DALY's, en is daarmee lager dan in 2016 (12.000 DALY's). De totale kosten zijn geschat op 391 miljoen euro en waren daarmee lager dan in 2016 (436 miljoen). De verschillen in DALY's en kosten zijn grotendeels een gevolg van schommelingen in het aantal infecties dat de 14 ziekteverwekkers veroorzaakten, net als de daaruit volgende ziektelast en kosten. Het ministerie van VWS is de opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten bieden handvatten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen, de bijbehorende ziektelast en de blootstellingsroutes.

Abstract

The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses, disease burden and cost-of-illness caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The disease burden is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a metric integrating morbidity and mortality into one unit. Furthermore, the cost-of-illness (COI) related to the 14 food-related pathogens was estimated and expressed in euros. The COI estimate includes healthcare costs, the costs for the patient and / or his family, such as travel expenses, as well as costs in other sectors, for example due to productivity losses. The total disease burden caused by the 14 pathogens decreased slightly from around 12,000 DALYs in 2016 to 11,000 DALYs in 2017. The share of foodborne transmission in this estimated burden was comparable with earlier years, mounting to 4,200 DALYs in 2017. The total COI caused by the 14 pathogens decreased slightly from 436 €M in 2016 to 391 €M in 2017. The food-related COI was with 163 M€ in 2017, which is slightly lower than in 2016 (i.e. 173 €M). The differences in DALYs and COI between 2016 and 2017 are largely due to fluctuations in the type of infections that occur, the burden of disease they cause and the varying costs per infection.

The research presented in this report results in more insight in the number of incident cases of foodborne diseases and the associated disease burden and costs-of-illness and enables researchers and policy-makers to monitor trends in time for these 14 pathogens.

Overig

Grootte
694KB