Ziektelast van voedseloverdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2021

Ziektelast van voedseloverdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2021

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM brengt elk jaar in kaart hoeveel jaren mensen een slechte gezondheid hebben of eerder overlijden (ziektelast) door een infectie aan de maag of darm. De 14 verwekkers van deze infecties worden vooral via voedsel overgedragen (ongeveer 50 procent). Mensen kunnen er ook via het milieu, zoals via oppervlaktewater, via dieren of andere mensen mee in aanraking komen.

De ziektelast door deze 14 ziekteverwekkers was hoger dan in 2020, maar nog wel lager dan in 2019, het jaar vóórdat de corona-pandemie uitbrak. De coronamaatregelen waren in 2021 anders dan in 2020. Waarschijnlijk zijn mensen hierdoor weer meer via voedsel in contact gekomen met ziekteverwekkers. De lagere ziektelast ten opzichte van 2019 kan ook komen doordat minder mensen medische hulp hebben gezocht of gekregen voor maag-darminfecties. Een laboratoriumtest moet namelijk deze ziekten aantonen voordat ze kunnen worden geregistreerd.

Voor de ziektelast wordt een internationale maat gebruikt: DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s (Disability Adjusted Life Years). Voor de 14 ziekteverwekkers is het totaal aantal DALY’s in 2021 circa 9.100. Dat is hoger dan in 2020 (7.300), maar lager dan in 2019 (ongeveer 11.000). Via voedsel was de ziektelast in 2021 naar schatting 4.200 DALY’s, wat hoger was dan in 2020 (3.600), maar lager dan in 2019 (4.600).

De totale kosten van deze ziektelast in 2021 waren naar schatting 363 miljoen euro. Dat was veel hoger dan in 2020 (282 miljoen) maar lager dan in 2019 (423 miljoen). Gekeken wordt naar de directe medische kosten in onder andere ziekenhuizen, maar ook naar de kosten voor de patiënt en zijn familie, zoals reiskosten. Verder vallen er de kosten van andere sectoren onder, bijvoorbeeld door werkverzuim. De kosten als gevolg van besmet voedsel waren met 172 miljoen euro hoger dan in 2020 (153 miljoen euro), maar lager dan de 181 miljoen euro in 2019.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de opdracht voor dit onderzoek gegeven. De resultaten bieden beleidsmakers handvatten om meer zicht te krijgen op de ziektelast en de manieren waarop mensen met de ziekteverwekkers in contact komen. Ook geeft het een beeld hoe de ziektelast van voedselinfecties en kosten ervan zich door de jaren heen ontwikkelen.

Abstract

Each year, RIVM investigates how many people become sick or die from gastrointestinal infections caused by 14 different pathogens. This is termed the ‘burden of disease’ and it is expressed in Disability Adjusted Life Years (DALYs), an international measure for the number of healthy years of life that are lost to disability or premature mortality.

These 14 gastrointestinal pathogens can infect humans through food (approximately 50% of infections), the environment (through surface water, for example) or direct contact with animals or other people. The relative contributions of the different transmission routes by which humans become infected vary depending on the pathogen in question. The total number of DALYs that these 14 pathogens caused in 2021 (9,100 DALYs) was higher than in 2020 (7,300 DALYs), but lower than in 2019 (11,000 DALYs). The fraction of the disease burden attributed to food in 2021 was estimated at 4,200 DALYs, which was higher than in 2020 (3,600 DALYs), but lower than in 2019 (4,600 DALYs).

The disease burden caused by these 14 pathogens was higher than in 2020, but still lower than in 2019, the year before the COVID-19 pandemic unfolded. This is most likely due to the COVID-19 measures in 2020 and the changes to these measures in 2021. The lower disease burden compared to 2019 may also be due to fewer people seeking or receiving medical help for gastrointestinal infections.

The total cost of this disease burden in 2021 was estimated at 363 million euros, which was much higher than in 2020 (282 million euros), but lower than in 2019 (423 million euros). The estimated costs include the direct medical costs, such as for hospitalisation, as well as the indirect costs incurred by the patients and families, such as travelling expenses. They also include the costs incurred in other sectors, for example as a result of absenteeism. The costs resulting from gastrointestinal infections contracted through food in 2021 (172 million euros) were higher than the 153 million euros in 2020, but lower than the 181 million euros in 2019.

The Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned this research. The results provide policymakers with insight into the disease burden and the various ways in which people can become infected through foodborne pathogens. This research also makes it possible to monitor possible trends in time of the disease burden caused by foodborne infections, as well as of the associated costs.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1171 kb