Go to abstract

Samenvatting

Een snelle, transparante en gestandaardiseerde blootstellingsschatting van desinfectantia is dankzij een nieuwe factsheet voor het computerprogramma ConsExpo nu mogelijk. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele producttypen en voor een groot aantal blootstellingsscenario's worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet desinfectiemiddelen, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit desinfectantia te berekenen. De verschillende typen desinfectantia zijn verdeeld in 9 categorieen, bijvoorbeeld algenreinigers, desinfectiemiddelen voor zwembaden, desinfectantia om dierverblijven te behandelen en desinfectiemiddelen voor drinkwater. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt zijn om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet desinfectiemiddelen zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verf, cosmetica en reinigingsmiddelen.

Abstract

Exposure to compounds in consumer products can be assessed using the computer program ConsExpo (Consumer Exposure). Given the huge number of consumer products, it is not possible to calculate the exposure for each separate product, so a limited number of groups containing similar products are defined. The information for each group of products is described in a fact sheet. Paint, cosmetics, children's toys and pest control products are examples of fact sheets which have been published already. This fact sheet covers the use of disinfectant products by consumers. In the fact sheet nine product categories are described, including algae, green deposit removers, black mould removers, swimming pool disinfectants, veterinary hygiene biocidal products and disinfectants for drinking water, waterbeds, chemical toilets and for rubbish bins. To assess exposure of compounds in the disinfectant products default values for all product categories have been determined.

Overig

Grootte
383KB