Go to abstract

Samenvatting

ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. Deze factsheets dragen bij aan een gestandaardiseerde en transparante blootstellingschatting. In dit rapport, factsheet doe-het-zelfproducten, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit doe-het-zelfproducten te berekenen. De verschillende typen doe-het-zelfproducten zijn verdeeld in 26 categorieen, bijvoorbeeld houtlijm, siliconenkit, vullers en verwijderaars. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet doe-het-zelf producten zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verfproducten, reinigingsmiddelen, cosmetica en desinfectantia.

Abstract

Exposure to compounds in consumer products can be assessed using the computer program ConsExpo (Consumer Exposure). Given the huge number of consumer products, it is not possible to calculate the exposure for each separate product, therefore a limited number of groups containing similar products are defined. The information for each group of products is described in a fact sheet. These fact sheets enhance a transparent and standardized exposure assessment. Paint products, cosmetics, children's toys and cleaning products are examples of fact sheets which have been published already. This fact sheet covers the use of Do-It-Yourself products for consumers, especially those concerning home improvement. The fact sheet covers 26 product categories, including glues, sealants, fillers, coatings, insulation foams, and removers. To assess consumer exposure to compounds in the Do-It-Yourself products category, default scenarios for all product categories have been determined.

Overig

Grootte
417KB