Go to abstract

Samenvatting

Vierde ronde Doetinchem Cohort Studie succes door trouwe deelnemers. Het aantal rokers is de afgelopen decennia afgenomen en het aantal mensen met overgewicht toegenomen. Dit blijkt uit de vierde onderzoeksronde van het langdurige gezondheidsonderzoek 'de Doetinchem Cohort Studie' die is uitgevoerd in de periode 2003-2007. De eerste onderzoeksronde van deze studie vond plaats in de periode 1987-1991 bij mannen en vrouwen van 20 tot en met 59 jaar uit Doetinchem en omgeving. Sindsdien is elke vijf jaar gemeten hoe het staat met de leefgewoonten, chronische ziekten en de biologische risicofactoren voor ziekten. Deze gegevens vormen een belangrijke bron voor het huidige en toekomstige RIVM-onderzoek naar volksgezondheid en veroudering. Ook laten gegevens van dit cohort zien dat gezond bewegen geen vast gegeven is: rond de 50% van de deelnemers voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, maar dat percentage blijkt niet steeds dezelfde mensen te omvatten. Bijna de helft van de mensen verandert in een periode van tien jaar namelijk van actief naar inactief gedrag, en andersom. Verder blijkt dat rokers een slechtere cognitieve functie hebben dan niet-rokers en bovendien gaat de cognitieve functie sneller achteruit bij rokers. Mensen met diabetes hebben een slechtere cognitieve functie dan mensen zonder diabetes. Deelname aan de vierde ronde van de Doetinchem Cohort Studie betekende: twee vragenlijsten invullen en een lichamelijk onderzoek op de GGD Gelre IJssel ondergaan. Met de vragenlijsten werden gegevens verzameld over leefgewoonten, chronische aandoeningen, de kwaliteit van leven en achtergrondkenmerken zoals beroep en het hebben van kinderen. Voor het lichamelijk onderzoek zijn lengte en gewicht, bloeddruk, longfunctie en het cognitief functioneren gemeten. Ook is bloed afgenomen voor diverse bepalingen, zoals het serum cholesterolgehalte en glucosegehalte. De respons onder de deelnemers blijft onverminderd groot: bijna 80% heeft meegedaan aan de vierde meetronde. Een dergelijke hoge respons is een belangrijke succesfactor voor cohort onderzoek zoals de Doetinchem Cohort Studie.

Abstract

The Doetinchem Cohort Study: a continuing success due to dedicated participants. The number of smokers decreased in the last decennia and the number of overweight persons increased. This is shown by the Doetinchem Cohort Study, an ongoing long-lasting population-based health study, for which the 4th measurement round was carried out in 2003-2007. The first measurement round took place in 1987-1991 among men and women aged 20-59 years, living in Doetinchem and surrounding area. Lifestyle and health status - biological risk factors and chronic diseases - are monitored every five years. The data are an important source for research on public health and ageing of the National Institute for Public Health and the Environment.
Another result from the Doetinchem Cohort Study is, that physical activity habits are not stable. Being physically active in compliance with recommended levels is found among 50% of the participants but this percentage does not comprise the same people in a period of ten years: almost half of the population changed from active to inactive or vice versa. Results from this cohort study also show that smokers have a worse cognitive function compared to non-smokers and furthermore: the age-related reduction in cognitive function is faster in smokers. Diabetes is also shown to be associated with a reduced cognition.
Participation in the fourth round of the Doetinchem Cohort Study consisted of filling out two questionnaires and a physical examination at the regional Public Health Service (GGD Gelre IJssel). Questionnaire-assessed data were life style, chronic diseases, quality of life and general characteristics as profession and living with children. The measurements during the physical exam were: weight, height, blood pressure, lung function tests and cognitive testing. Blood samples were collected for measurement of cholesterol and glucose levels. The response rate of the study is high: almost 80% participated in the fourth round. Such a high response rate is an important success factor of a cohort study like the Doetinchem Cohort Study.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
707KB