Samenvatting

Tussen 2019 (vóór de coronapandemie) en 2022 (na de coronapandemie) is er een daling zichtbaar in het percentage Nederlanders dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen (4 jaar en ouder: 49% versus 44%). Dit onderzoek laat zien dat de daling het grootst is onder jongeren (12 t/m 17 jaar), jongvolwassenen (18 t/m 29 jaar), mensen met betaald werk (15 jaar en ouder) en hoger opgeleiden (25 jaar en ouder). 

Ondanks dat jongeren meer tijd zijn gaan besteden aan sporten voldeden ze in 2022 minder vaak aan de Beweegrichtlijnen dan in 2019. Dit komt omdat ze minder fietsten in hun vrije tijd en naar school. 
Jongvolwassenen voldeden in 2022 minder vaak aan de Beweegrichtlijnen dan in 2019 omdat ze minder wandelden in de vrije tijd. 
Mensen met betaald werk voldeden in 2022 minder vaak aan de Beweegrichtlijnen dan in 2019 omdat ze minder fietsten in de vrije tijd. 
Hoger opgeleiden voldeden in 2022 minder vaak aan de Beweegrichtlijnen dan in 2019 omdat zij minder fietsten in hun vrije tijd. Daar staat tegenover dat zij in hun vrije tijd wel meer wandelden. 

Aangezien alle bovengenoemde groepen ook veel zitten is het stimuleren van bewegen juist bij hen van groot belang voor de volksgezondheid. Veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart – en vaatziekten, diabetes type 2 en eerdere sterfte. Dit verband is sterker als mensen minder bewegen. Bij mensen die zeer actief zijn en ruim aan de beweegrichtlijnen voldoen is dat verband er bijna niet.
 

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
645 kb