Go to abstract

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn er veel apps voor het gebruik van medicijnen beschikbaar gekomen, voor zowel professionals als burgers. In hoeverre deze apps worden gewaardeerd, hangt vooral af van het gebruiksgemak. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en anesthesiologen zijn ontwikkeld. Beide groepen gebruikers ervaren veel voordelen en weinig nadelen bij het gebruik. Het grootste voordeel is dat informatie snel en up-to-date beschikbaar is. Gezondheidswinst en verbeterde zelfredzaamheid (voor mensen met diabetes) zijn andere voordelen. De mate waarin de apps worden gebruikt door de onderzochte doelgroepen, loopt sterk uiteen. De ondervraagden geven aan gezondheidsapps niet te gebruiken als ze tijdrovend of niet handig in het gebruik zijn of onbetrouwbaar lijken. Gebruikers maken zich niet zozeer zorgen over zaken als privacy van hun gegevens en de kwaliteit van de app. Voor professionals als doelgroep onderzocht het RIVM het gebruik van apps onder anesthesiologen tijdens hun werk. Ze worden veel gebruikt, vooral om doseringen te berekenen, een keus te maken in de anesthetica en om te checken of het gekozen middel matcht met andere medicijnen die de pati├źnt gebruikt. Voor burgers als doelgroep is bekeken hoe diabetici apps gebruiken die hen ondersteunen bij het reguleren van hun bloedglucoseniveaus. De intensiteit van het gebruik was heel anders: dit type apps wordt slechts door ongeveer een derde van de ondervraagde mensen met diabetes gebruikt. Degenen die aangeven geen apps te gebruiken, weten vaak niet dat dergelijke apps bestaan, maar zijn er in principe wel in ge├»nteresseerd. Een goede instructie over het gebruik en een garantie op betrouwbaarheid zijn voorwaarden om ze te gaan gebruiken. Degenen die de apps wel gebruiken, zijn erg positief over het nut ervan.

Abstract

The past years many apps for medication use have become available, for health care professionals as well as consumers. Appreciation of these apps is highly dependent on ease-of-use. This is shown in a study by RIVM among people with diabetes and anesthesiologists. Both user groups experience many advantages and few disadvantages. The most experienced advantage is that information is available quickly and up-todate. Health benefits and improved self-reliability are other advantages experienced by people with diabetes using apps. The amount of respondents using apps is highly different among the two groups investigated.

Respondents indicate not to use the apps for medication use when they are time-consuming, when they are inconvenient to use, or when they seem unreliable. Users do not worry much about privacy or quality of the apps.

Among the responding anesthesiologists, apps are used frequently for calculating dosages, choosing anesthetics or checking drug interactions.

Use of apps among responding persons with diabetes is much lower: about one third of the respondents uses apps for regulating blood glucose levels. Respondents not using apps often do not know these apps exist, but are interested in using them. Good instructions and the guarantee that they are reliable are prerequisites. Respondents that do use apps are very positive about the benefits that they have.

Overig

Grootte
691KB