Go to abstract

Samenvatting

Evaluatie Preventie Perinatale HBV-overdracht Zwangeren die geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus (HBV), lopen een grote kans dit virus op hun kind over te dragen. Daarom worden deze kinderen meerdere keren gevaccineerd en krijgen ze direct na de geboorte antistoffen tegen dit virus toegediend. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze vaccinaties de overdracht van het virus in veruit de meeste gevallen voorkomen (99,4%). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, dat de effectiviteit van deze HBV-vaccinaties wilde evalueren en de vaccinatieschema's, die in de loop der jaren zijn veranderd, met elkaar wilde vergelijken. De vaccinatie voor deze risicogroep bestaat sinds 1989. HBV wordt overgedragen tijdens de geboorte en/of zwangerschap van moeder op kind, door bloed-bloedcontact en via seksueel contact. HBV kan levercirrose en leverkanker veroorzaken. Resultaten Voor het onderzoek zijn de resultaten van de laatste drie jaar geëvalueerd; van eerdere jaren waren al resultaten bekend. Hiervoor zijn 1187 kinderen van HBVgeïnfecteerde moeders die zijn geboren tussen 1 juli 2007 en mei 2011 onderzocht. Hun bloed werd onderzocht op de aanwezigheid van het virus en voldoende antistoffen, en de ouders werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Van de 1017 kinderen van wie een bloeduitslag bekend was, waren er vier HBVgeïnfecteerd (0,4%). Bij deze kinderen hebben beschermende maatregelen dus niet gewerkt. Van de resterende kinderen is geen bloed ontvangen. Daarnaast zijn de resultaten over een langere periode geëvalueerd, tussen 1 januari 2003 en mei 2011. Van de 3311 kinderen die waren uitgenodigd, was van 2864 kinderen een bloeduitslag bekend. Van deze 2864 kinderen waren er zestien HBV-geïnfecteerd (0,6%). Controle op gevaccineerde kinderen handhaven Vanwege de effectiviteit van het vaccin (99,4% van de gevaccineerde kinderen werd niet geïnfecteerd) heeft VWS vanuit volksgezondheidsperspectief besloten deze niet meer te laten evalueren. Aanbevolen is om de controle op de gevaccineerde kinderen te handhaven. Het is immers van belang de gezondheid te volgen van de kinderen die onverhoopt drager zijn geworden en eventueel te behandelen. Deze controle is per 1 januari 2011 overgedragen aan de huisarts.

Abstract

Pregnant women who are infected with the hepatitis B virus (HBV), have a high risk of infecting their baby with the virus. To prevent this, these children are vaccinated several times and receive antibodies directly after birth. Research by the RIVM shows that these interventions prevent the transmission of this virus in most of the cases (99.4%). This research was commissioned by the Ministry of VWS, to evaluate the effectiveness of these HBV-immunisations and compare the different immunisation schemes that have been recommended since 2003. The vaccination programme for this high risk group exists since 1989. HBV is transmitted during pregnancy and/or delivery from mother to child, by bloodblood or mucosal contact and by sexual contact. HBV can cause liver cirrhosis and liver cancer.

Results
For this research the results of the last three year of the programme were evaluated; from previous years the results have already been reported. Between July 1st, 2007 and May 2011, 1187 children were included from HBV-infected mothers. Their blood was tested for the presence of the HBV and for the level of antibodies. Parents were asked to fill in a questionnaire. Of the 1017 children with a blood test result, there were four HBV-infected (0.4%). In these four children the protective measures had not been effective. Of the remaining children no blood was received.

We also evaluated the results of the entire study period (January 1st, 2003 to May 2011). Of the 3311 children who were invited, the blood results were available for 2864 children. Of these, 16 were HBV-infected (0.6%).

Continuation of serological testing for children born to HBV-infected women
Considering the high effectiveness of the vaccine (99.4% of the vaccinated children were not infected), VWS decided from a public health perspective to stop the programme to test children born to HBV-infected women. However, it continues to be recommended to test vaccinated children born to HBV-infected mothers for HBV infection and immunity. This would benefit the health of the children who are nevertheless infected and may need treatment. Since January 1st, 2011 the responsibility for the serological test is transferred to the child's general practitioner.

Overig

Grootte
278KB