The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) on health and participation : A literature study

The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) on health and participation : A literature study

Go to abstract

Samenvatting

Individuele plaatsing en steun (IPS) maakt deel uit van een behandeling voor personen met ernstige psychische aandoeningen waar werk een onderdeel van is. Voorbeelden van deze aandoeningen zijn psychosen, bipolaire stoornissen, en ernstige depressies. Het doel van IPS is dat mensen snel een reguliere baan krijgen volgens het first place then train-principe. Dit betekent dat ze hulp voor hun aandoening blijven krijgen nadat ze met een baan zijn begonnen. Bij andere initiatieven houdt die hulp dan op. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van IPS. Het beschikbare onderzoek laat geen duidelijk positief of negatief effect zien op de kwaliteit van leven, het functioneren, en de mentale gezondheid van de mensen. De maatregel heeft wel een duidelijk positief effect als naar de arbeidsparticipatie wordt gekeken, zoals betaald werk vinden en behouden. Het bewijs of mensen die aan IPS deelnemen ook op lange termijn hun werk behouden is alleen nog heel beperkt. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM naar de effecten van IPS op gezondheid en participatie van mensen met psychische aandoeningen. De literatuurstudie is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Inclusieve samenleving van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). De BMH wilde weten wat de effecten van IPS zijn op gezondheid en participatie.

Abstract

Individual placement and support (IPS) is a atreatment for people with severe psychological conditions that includes work. Examples of such severe psychological conditions are psychoses, bipolar disorders and severe depression. The aim of IPS is to ensure that people rapidly obtain a regular job in accordance with the first place then train principle'. This means that they continue to be treated for their psychological condition after they have started work. In other initiatives, this treatment then stops.

As yet, little research has been carried out on the health effects of IPS. The available research does not show a clear positive or negative effect on the quality of life, functioning or mental health of those in question. IPS does have a clear positive effect in terms of workforce participation, that is, finding and keeping a paid job. But proof of whether people who participate in IPS also keep their job in the long term is still very limited.

These were the conclusions based on a literature study carried out by RIVM to the effects of IPS on the health and participation of people with psychological conditions. The literature study was commissioned by the Broad Social Reconsideration (Brede Maatschappelijke Ondersteuning (BMH) Inclusive Society working group. The BMH was keen to know the effects of IPS on health and participation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
500 kb