De milieu-impact van de jaarlijkse 85 miljard euro aan inkoop door alle Nederlandse overheden. Een studie die helpt bij prioriteren voor maatschappelijke verantwoord inkopen (MVI)

De milieu-impact van de jaarlijkse 85 miljard euro aan inkoop door alle Nederlandse overheden. Een studie die helpt bij prioriteren voor maatschappelijke verantwoord inkopen (MVI)

Go to abstract

Samenvatting

In de overgang naar een circulaire economie wil de Nederlandse overheid ook zelf het milieu minder belasten. Daarvoor is het nodig om inzicht te hebben in welke producten en diensten die de overheid inkoopt veel impact op het milieu hebben. Het RIVM heeft daarom uitgezocht hoeveel overheidsorganisaties in totaal uitgeven, aan welke producten en diensten en wat de milieu-impact daarvan is. Dit is gedaan voor 2019. Met de informatie kan de overheid gericht keuzes maken om de milieu-impact te verkleinen.

De Nederlandse overheid heeft in 2019 voor 85 miljard euro producten en diensten ingekocht. Dit is 12 procent van de totale inkoop van producten en diensten in Nederland. De klimaatimpact hiervan is zo’n 12 procent van de totale impact van Nederlandse consumptieve bestedingen: zo’n 22 mega ton CO2-equivalenten. Naast de klimaatimpact is naar twee andere thema’s gekeken: het landgebruik dat nodig is om producten te maken en het gebruik van grondstoffen. De inkoop van de overheid omvat zo’n 13 procent van het minerale grondstoffenverbruik en 5 procent van het landgebruik van alle inkoop in Nederland.

Het onderzoek laat zien dat de overheid via haar inkoop ook zelf veel kan bijdragen om de energietransitie en circulaire economie te realiseren, én het verlies aan biodiversiteit terug te dringen.

Bij dit onderzoek is gekeken naar milieu-impacts in de hele keten die nodig is om het product of de dienst te leveren: de productie, het transport en de verwerking van afval.

De milieu-impacts verschillen sterk per productgroep. Met de aanleg en het onderhoud van gebouwen en wegen blijkt de bouw veel effect te hebben op alle drie de thema’s. De productgroepen energie en transport hebben veel effect op het klimaat. Wat betreft landgebruik draagt catering veel bij. Op het grondstoffenverbruik hebben onder andere machinerie en elektronica veel effect.

Het RIVM heeft dit overzicht in samenwerking met de adviesbureaus Metabolic en Purfacts gemaakt. Zij hebben gekeken naar de inkoop van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, scholen, academische ziekenhuizen en speciale-sectorbedrijven. Ontwikkelen van de methode stond centraal.

Abstract

In the transition to a circular economy, the Dutch government is committed to reducing its environmental burden. To this end, it is necessary to know which of the products and services the Dutch government procures have a large impact on the environment. RIVM has therefore investigated the total expenditure of Dutch government organisations for 2019, the products and services it was spent on and their environmental impact. This information can help the government make informed choices and thus reduce its environmental impact.

In 2019, the Dutch government procured products and services to the tune of €85 billion, 12% of the total amount spent on products and services in the Netherlands. The related impact on climate change is also around 12% of the overall carbon footprint for consumption expenditure in the Netherlands: approximately 22 megatonnes.

The use of products and services in the Netherlands has an environmental impact, as do their production, transport and processing to waste worldwide. Environmental impact is expressed in three themes: the land use required to produce, use and dispose products, the use of mineral resources and the impact on climate change. About 13% of mineral resource use and 5% of the land use due to consumption in the Netherlands can be attributed to the Dutch government’s procurement activities.

The environmental effects vary greatly according to product group. The construction and maintenance of buildings and roads is an important product group for all three themes. The product groups energy and transport have considerable impact on climate change, catering is responsible for the use of a great deal of land and the construction of machinery and electronics requires large quantities of minerals.

RIVM, in cooperation with the consultancies Metabolic and Purfacts, looked into the procurement of the central government, provinces, municipalities, water boards, schools, academic hospitals and special sector companies. All the purchases made by these public sector agencies have been categorised in 12 product groups, such as construction, transport & mobility, catering and energy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2764 kb