Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. Resultaten in 2022

Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. Resultaten in 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM controleert elk jaar de metingen die de kerncentrale Borssele (KCB) in de directe omgeving van de centrale laat uitvoeren. Hiervoor zijn de monsters geanalyseerd die in 2022 zijn genomen van gras, water, luchtstof, sediment en zeewier. Er is geen radioactiviteit gevonden als gevolg van de bedrijfsvoering van de kerncentrale.

In de meeste gevallen vindt het RIVM geen radioactiviteit of een lage hoeveelheid van natuurlijke activiteit. Of het vindt sporen van cesium137 in een grondmonster. Dit is een bekende besmetting en komt hoogstwaarschijnlijk van het kernongeval bij Chernobyl in 1986.

In juli 2022 was er een matige overeenstemming tussen de RIVM- en NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group)-data voor totaal-bèta in water van de Westerschelde en zwevend slib. Dit heeft te maken met verschillen in de methode waarmee de waarden worden bepaald.

Het RIVM heeft in 2022 in enkele watermonsters van de Westerschelde een zeer lage hoeveelheid van tritium (3H) aangetroffen. Het is niet bekend waar dat vandaan komt omdat tritium van kerncentrale Doel eveneens langs KCB stroomt.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw laat de KCB de monsters elke maand uitvoeren door de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). NRG neemt elk jaar ook een grondmonster. NRG analyseert deze monsters op gammastralers, totaal-alfa en totaal-bèta activiteit, en tritium in het watermonster. De bemonstering van luchtstof behoort niet tot het controleprogramma van RIVM. Het RIVM controleert de metingen in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The ANVS tasked RIVM to yearly perform a check on the measurements which are carried out in the vicinity of the Borssele nuclear power plant by NRG. In 2022 various samples were also taken from grass, water, air dust, sediment and sea weed. The analytical results indicate that no radiological contamination as a result of business operations from the nuclear power plant can be found.

In most samples RIVM reports no activity, or a very low amount of natural activity, or in a sand sample a negligible activity of 137Cs. The latter is a known surface contamination of 137Cs in the Netherlands and originates most likely from the Chernobyl accident.

In July 2022, all gross-b├Ęta data from RIVM in river Scheldt water and suspended solids were in poor agreement with the results from NRG, possibly due to different measurement techniques.

In 2022, a low amount of tritium is found in water from the river Scheldt which is comparable to the amount found in previous years. Due to the upstream location of the Doel nuclear power plant in Belgium, the origin of this trace activity of tritium is hard to determine.

Commissioned by the NPP Borssele, the Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) carries out monthly sampling of water, air dust, sediment, seaweed, and yearly sampling of sand. NRG analyzed these samples for gamma-emitters, gross alpha and gross beta activity, and the water sample for 3H. Sampling air dust is not part of the control programme of RIVM.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
465 kb