Go to abstract

Samenvatting

In april 2002 werd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een internationale workshop over Omgevingskwaliteit en Kwaliteit van Leven georganiseerd. De workshop had als doel consensus te bereiken over de belangrijkste assumpties en principes, die ten grondslag liggen aan modellen met betrekking tot omgevingskwaliteit. Een ander hoofddoel was de vorming van een internationaal onderzoeksteam (consortium). De problemen en vragen rondom de begrippen omgevingskwaliteit en kwaliteit van leven werden belicht vanuit zes perspectieven (samenvattingen in Bijlage 1). De discussie spitste zich toe op a) definities, b) modellen, c) de keuze van domeinen en indicatoren, d) geografische schaalniveaus, e) het raakvlak tussen theorie (wetenschappers) and praktijk (beleid/ planners) en f) de noodzaak tot communicatie met en participatie van relevante belanghebbenden.Uitkomsten van de workshop zijn een interdisciplinair netwerk van deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit, een 'Expression of Interest' voor een geintegreerd project (IP) ten behoeve van het 6e EU Kader Programma en een speciale uitgave van het internationale tijschrift 'Landscape and Urban Planning', in het eerste kwartaal van 2003.

Abstract

In April 2002 an international workshop on environmental quality and human well-being was held at Utrecht, the Netherlands. The workshop was aimed at obtaining consensus on basic principles and assumptions underlying conceptual models concerning environmental quality (EQ) and quality of life (QoL) and to initiate a plan for international research collaboration in this field. The problem of environmental quality was presented from six different perspectives (abstracts in Appendix 1). The highlights of the papers, subsequent discussions and conclusions focused on six topics, a) definitions, b) models, c) choice of domains and indicators, d) spatial scal-level, e) gap between theory and practice en f) communication and participation of stakeholders.These discussion of these topics were the starting point for an Expression of Interest (EoI, EU 6th framework Program, Integrated Project, see Appendix 2) concerning the problem of development and quality of life in urban residential areas all over Europe. Meanwhile the EoI has been submitted to the EU. Furthermore some of the papers presented at the workshop will appear as full papers in a special issue of the journal for Landscape and Urban Planning (for the contents of this issue, see Appendix 3).

Overig

Grootte
695KB