Go to abstract

Samenvatting

Ter ondersteuning van het Bouwstoffenbesluit (Bodem en Oppervlaktewateren Bescherming) levert dit rapport de volgende informatie: 1) de bepaling van de normwaarden voor het gebruik van bouwmaterialen ; 2) de milieukwaliteit (karakterisering) van de bouwmaterialen ; 3) het resultaat voor het gebruik en het hergebruik van bouwmaterialen.

Abstract

To support the General Administrative Order on Construction Materials (Soil and Surface Waters Protection) this document supplies information on: 1) the quantification of the standard values for the application of construction materials ; 2) the environmental quality (characterization) of construction materials ; ; 3) the consequenses for use and re-use of construction materials.

Resterend

Grootte
28.45MB