Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2016

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2016

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 24-09-2019 op pagina 118 In 2016 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn volgens het Euratom-verdrag uit 1957 verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten. Nederland volgt daarbij de aanbevelingen die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus, die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bij bijvoorbeeld calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu. Radioactiviteit in lucht, voedsel, melk, gras en veevoer De radioactiviteitsniveaus in lucht laten een normaal beeld zien dat niet verschilt van voorgaande jaren. De niveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export. Ook de radioactiviteitsniveaus in gras en veevoer laten een normaal beeld zien dat niet verschilt van voorgaande jaren. Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren. In ongezuiverd water voor de drinkwaterproductie liggen de niveaus meestal onder de zogeheten screeningswaarden (boven deze waarden moet nader onderzoek worden uitgevoerd). Een uitzondering daarop zijn 19 monsters ongezuiverd water (5 procent van het totale aantal monsters) waarbij licht verhoogde niveaus zijn gemeten. Deze verhogingen zijn zodanig laag dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Aanvullend onderzoek toonde aan dat de niveaus in het gezuiverde drinkwater ruim onder de screeningswaarden lagen.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 24-09-2019 on page 118
In 2016 the Netherlands met its annual European obligation to measure radioactivity in the environment and in food. All Member States of the European Union are required to perform these measurements each year under the terms of the Euratom Treaty of 1957. The Netherlands complied with the recommendations, as established in 2000, to perform these measurements in a uniform manner. The results on radioactivity in the environment are reported to the European Commission by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on behalf of the competent authority in the Netherlands.

The measurements represent the background values for radioactivity that are present under normal circumstances. They can be used as reference values, for instance, during a nuclear emergency.

Radioactivity in air, food, milk, grass and feed
Radioactivity levels in the air were normal, i.e. within the range of previous years. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by European legislation. Radioactivity levels in grass and feed were normal, i.e. within the range of previous years.

Radioactivity in surface water, seawater and drinking water
Radioactivity levels in surface water and seawater were within the range of previous years. Radioactivity levels in untreated water for drinking water production were well below the screening levels above which further investigation should be carried out, with the exception of 19 samples of untreated water (5% of the total number of samples), which were slightly elevated. These measured radioactivity levels do not pose a threat to public health. Further investigation revealed that radioactivity levels in associated finished drinking water were well below the screening levels.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Rijkswaterstaat Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority RIKILT Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Overig

Grootte
8633 kb