Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport worden milieurisicogrenzen (MTR, VR en SRC-eco) afgeleid voor de stof aminomethyl-fosfonzuur (AMPA, de primaire metaboliet van het herbicide glyfosaat en fosfonaten, o.a ingredienten van wasmiddelen. De MTR voor AMPA is 79,7 ug/L. MTR's voor bodem en sediment konden niet worden vastgesteld.

Abstract

In this report environmental risk limits are derived for aminomethylphosphonic acid (AMPA), a primary metabolite of the herbicide glyphosate and a metabolite of phosphonates, ingredients of household and chemical detergents. The MPC for AMPA is 79.7 ug/L. MPCs for soil and sediment could not be established.

Overig

Grootte
218KB