Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM doet voorstellen voor nieuwe risicogrenzen voor de stof xyleen in water, bodem en lucht. Aanpassing was nodig omdat er aanvullende gegevens beschikbaar waren en omdat de Europese methodiek om waterkwaliteitsnormen af te leiden, is veranderd. Xyleen wordt gebruikt in brandstof voor motoren en als grondstof voor de productie van polyesterverbindingen. De stof komt voor in drie verschillende vormen (isomeren), die elk een iets andere chemische structuur hebben: ortho-, meta- en para-xyleen. Omdat de giftigheid van deze afzonderlijke isomeren van xyleen vergelijkbaar is, worden ze in dit rapport als een groep behandeld. Om te bepalen of de risicogrenzen worden overschreden, moeten daarom de meetgegevens van alle drie de isomeren bij elkaar worden opgeteld. Op basis van deze totale hoeveelheid kan een conclusie worden getrokken. De voorgestelde normen voor oppervlaktewater zijn inmiddels overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Abstract

RIVM proposes new risk limits for xylene xyleen in water, soil and air. Revision was needed because additional data have become available and because of changes in the European methodology for deriving water quality standards.

Xylene is used in engine fuels and as a basis for the production of polyester. The chemical exists in three different chemical forms (isomers), each of which has a slightly different chemical structure: ortho-, meta- and para-xylene. Because these isomers have comparable ecotoxicity, they are considered as a group in this report. The summed concentrations of the three isomers should be used to draw conclusions on compliance of monitoring data with the standards.

The proposed quality standards for surface water have been adopted by the Ministry of Infrastructure and the Environment.

Resterend

Grootte
411KB