De ecologische duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.'

De ecologische duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.'

Go to abstract

Samenvatting

De productie en consumptie van voedsel legt een grote druk op het milieu. Dit komt onder andere door intensief gebruik van landbouwgrond en door de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van voedsel. Ons dagelijks eten heeft dus grote invloed op het milieu. Wereldwijd is de voedselproductie en -consumptie verantwoordelijk voor ongeveer 25 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is deze voor 60 procent verantwoordelijk voor het verlies aan de variatie van gewassen en dieren (biodiversiteit). Het RIVM heeft in dat verband beschreven hoe en in welke mate de productie voor de huidige Nederlandse voedselconsumptie een belasting voor het milieu vormt. Daaruit blijkt dat vlees, zuivel (inclusief kaas) en dranken het meest belastend zijn. Voor de meeste voedingsmiddelen zit dat vooral in de productiefase. Zo is veel land en water nodig om vlees- en zuivel te produceren. Ook zorgen deze producten voor de meeste verzuring/vermesting van de bodem en het oppervlaktewater. Voor de productie van fruit is relatief veel water nodig. Hoewel het primaire productieproces van de meeste voedingsmiddelen de grootste milieudruk veroorzaakt, is ook het gebruik van fossiele energie en grondstoffen voor het verpakken, transporteren, bewaren en bereiden van producten relevant; in welke mate verschilt per product. In dit rapport wordt de milieubelasting van ons voedingspatroon meer in detail beschreven. De milieubelasting kan worden verminderd door (technologische) innovaties die per voedingsmiddel de uitstoot van ongewenste emissies verlagen en/of overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen verkleinen. Minder voedsel verspillen en niet teveel eten en drinken zorgen ook voor minder milieubelasting. De consument kan daarnaast een bijdrage leveren met zijn keuze voor bepaalde voedingsmiddelen, zoals minder vaak vlees en vaker kraanwater in plaats van frisdrank en alcohol. Dit rapport is een achtergrondstudie voor de rapportage 'Wat ligt er op ons bord? Gezond, veilig en duurzaam eten in Nederland' van het RIVM die op 24 januari 2017 is verschenen. Hierin worden de aspecten van gezond, veilig en ecologisch duurzaam voedsel geïntegreerd weergegeven.

Abstract

A sustainable food system is a system that provides sufficient food and nutrition for all people, considering current as well as future generations. Moreover, in a sustainable food system the ecological system is protected. The current global food system is not sustainable. Worldwide, food production and consumption are responsible for around 25% of the total emission of greenhouse gases and for 60% of the terrestrial loss of variation in plant and animal species (biodiversity).

In this report, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) describes in what ways and to what extent the production of foods as consumed in the Netherlands has an impact on the environment. Meat and dairy (including cheese) contribute most environmental impact, followed by drinks. For many foods, the production phase (agricultural phase) causes the largest environmental burden. Production of meat and dairy requires a large area of land and high inputs of water. These foods also have the highest impact on acidification and eutrophication. The production of fruit requires a relatively high amount of water. Although the primary production phase is most important for the total environmental impact of most foods, the use of fossil fuels and raw materials for packaging, transport, conservation and preparation of food products are also relevant. This report provides an overview of the current knowledge on the environmental sustainability of foods and diets eaten in the Netherlands.

(Technological) innovation can help to reduce unwanted emissions and reduce the need for input of natural resources of all types of foods. Avoiding food waste and avoiding overconsumption of food and drinks induces a lower demand for food production and this will benefit the environment. The type of food and drinks chosen will affect environmental impacts of daily diets, like less meat consumption and more tap water instead of soft drinks and alcoholic drinks.

This report is one of four background reports that form the basis of a knowledge synthesis on healthy, safe and sustainable food. This knowledge synthesis is published on the 24th of January 2017.

Resterend

Grootte
4.68MB