Severe annoyance and sleep disturbance. Monitoring data OBW (Perception of the Home Environment Study) 2019

Severe annoyance and sleep disturbance. Monitoring data OBW (Perception of the Home Environment Study) 2019

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wil weten hoe bewoners hun woonomgeving beleven. Het RIVM heeft dat onderzocht. Het heeft hierbij onder andere gekeken hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid beleven. Daaruit blijkt dat de woontevredenheid hetzelfde is als in de vorige inventarisatie, uit 2016. Wegverkeer is een belangrijke bron van ernstige hinder en ernstige slaapverstoring. Vooral brommers en motoren veroorzaken ernstige geluidhinder. Ten opzichte van 2016 ervaren meer mensen ernstige hinder door geluid van bestelauto's. Wegverkeer geeft ook overlast omdat het trillingen veroorzaakt. Buren zijn een bron van geluidsoverlast en zijn de belangrijkste bron van ernstige geurhinder. Dat gaat vooral om geuren van open haarden, vuurkorven en barbecues. Ook veroorzaken activiteiten van buren ernstige hinder door trillingen. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de ernstige hinder van relatief nieuwe bronnen zoals laagfrequent geluid en geluid van drones is toegenomen. Ook blijkt dat mensen die de buurt wonen van een 'activiteit met een risico', zoals zware industrie, vaker (ernstig) bezorgd zijn over hun eigen veiligheid. In 2019 namen ruim 2259 inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder deel aan deze inventarisatie. Het RIVM en het CBS voerden het onderzoek uit. Het RIVM rapporteert de bevindingen die op basis van een vragenlijstonderzoek (Onderzoek Beleving Woonomgeving OBW; voorheen Inventarisatie Verstoringen) zijn verzameld.

Abstract

The Ministry of Infrastructure & Water Management (I&W) wants to know how Dutch residents perceive their home environment. To this end, RIVM has conducted research into the perception of the living environment. This includes monitoring data on residents perception of sounds, vibrations, odours, and safety risks.

The 2019 data show that the degree of satisfaction with the home environment is the same as it was during the previous survey in 2016. Road traffic is an important source of severe annoyance and severe sleep disturbance. Mopeds and motorbikes in particular cause severe noise annoyance. Compared to 2016, more people experience severe annoyance from the sound of vans Road traffic also causes nuisance due to the vibrations that it causes.
Neighbours are a source of noise annoyance and the most important source of severe odour annoyance. The latter primarily involves odours from fireplaces, fire pits, and barbecues. Activities by neighbours also cause severe annoyance due to vibrations.

The study also shows that severe annoyance from relatively new sources such as low-frequency sound and the sound of drones has increased. It also turns out that people living in the vicinity of a 'higher-risk activity', such as heavy industry, are more frequently (severely) concerned about their own safety.

In 2019, somewhat more than 2259 residents of the Netherlands aged 16 years and older participated in this survey. RIVM and CBS (Statistics Netherlands) carried out the study. RIVM reports the findings that were collected with the help of a questionnaire survey (Perception of the Home Environment Study, previously referred to as the Disturbances Survey).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
594 kb