Experiences and needs of seniors during the COVID-19 pandemic. Looking beyond virus control

Experiences and needs of seniors during the COVID-19 pandemic. Looking beyond virus control

Go to abstract

Samenvatting

De overheid stelde tijdens de corona-epidemie maatregelen in om kwetsbare groepen, zoals ouderen, te beschermen. Deze maatregelen hadden grote gevolgen voor het dagelijks leven van ouderen. Het RIVM onderzocht hoe zij de corona-epidemie hebben ervaren en welke behoeften ze hadden. De overheid, gemeentes en organisaties voor ouderen kunnen deze informatie gebruiken als er een nieuwe golf komt, of een nieuwe epidemie.

Het RIVM sprak met 26 ouderen en met professionals die veel met ouderen werken. Volgens meerdere ouderen lag tijdens de coronaperiode de nadruk te veel op de lichamelijke gezondheid. Hierdoor is de menselijke maat in de knel gekomen. Er was bijvoorbeeld te weinig aandacht voor sociale contacten, mee kunnen doen met activiteiten en eigen keuzes kunnen maken over gezondheid.

Een aantal zaken viel op. Ouderen gaven aan dat de communicatie over het virus en de maatregelen soms onduidelijk was. Zij begrepen bijvoorbeeld niet waarom sommige maatregelen waren ingevoerd. Ouderen noemden verder het gemis aan sociaal contact. Zij vonden ook dat de menselijke maat miste in de maatregelen. Tegelijkertijd viel op dat ze aangaven een gevoel van berusting te ervaren en de situatie konden accepteren zoals die was.

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the Dutch government implemented measures to protect vulnerable groups, such as older people. These measures had a significant impact on their daily lives. RIVM has conducted a study on this group’s experience of the COVID-19 epidemic and their specific needs. National government, municipal authorities and organisations for seniors will be able to use this information in the event of a next wave or new epidemic.

RIVM interviewed 26 seniors as well as professionals who frequently work with them. According to the seniors interviewed, during the coronavirus period too much emphasis was placed on physical health, at the expense of the human factor. For example, there was insufficient consideration of social interaction, participation in activities and individual autonomy regarding health choices.

The study found several issues of note. Seniors said that some communication about the virus and measures was unclear. For example, they did not understand why particular measures were taken. Seniors further mentioned the loss of social interaction. They also felt that measures ignored the human factor. However, they also described feeling a sense of resignation and said they were able to accept the situation as it was.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM