Go to abstract

Samenvatting

Schimmels die bijvoorbeeld op granen, noten en vruchten groeien, kunnen giftige stoffen maken die ons voedsel verontreinigen (mycotoxinen). Door de lage concentraties vormen ze doorgaans geen gevaar voor de gezondheid, maar het is wel van belang om te volgen in welke mate mensen deze mycotoxinen via voedsel consumeren. Een tijdrovende manier om dat te doen is door alle voedingsmiddelen door te meten, maar het kan ook in urine en bloed worden gemeten. RIVM-onderzoek maakt nu duidelijk onder welke voorwaarden via urine kan worden berekend hoeveel mycotoxinen mensen via voedsel binnenkrijgen. De snelheid waarmee mycotoxinen via de urine worden uitgescheiden verschilt namelijk per mycotoxine en is daardoor van invloed op de manier waarop en wanneer de urine moet worden opgevangen. In dit onderzoek is ingezoomd op twee mycotoxinen die sterk verschillen in de snelheid waarmee ze via de urine worden uitgescheiden. Het ene mycotoxine (afgekort DON) wordt snel, binnen 24 uur, uitgescheiden. Hiervoor moet de urine worden verzameld gedurende 24 uur nadat het verontreinigde voedsel is gegeten. Het maakt daarbij niet uit of de consument DON gedurende lange of korte tijd voorafgaand aan de urinecollectie heeft geconsumeerd. Het andere mycotoxine (afgekort OTA) wordt gedurende enkele maanden uitgescheiden. Daardoor heeft het geen zin om de concentratie in urine te meten als de consument maar kort aan OTA is blootgesteld, bijvoorbeeld enkele dagen of weken. Meten in urine is alleen zinvol als een consument gedurende enkele maanden dagelijks OTA binnenkrijgt. In dat geval is de manier waarop urine wordt verzameld minder belangrijk dan bij DON: het kan door 24 uursurine of ochtendurine te verzamelen.

Abstract

Moulds that grow on for example grains, nuts and fruits may produce toxic substances that contaminate our food. These toxic substances are called mycotoxins. Because of the low concentrations in food, there is generally no risk for human health but it remains important to monitor to what extent people are exposed to mycotoxins via food intake. A time-consuming way to know how much mycotoxins are ingested is to measure all relevant food products but it can also be measured in urine.

RIVM research points out the conditions that must be met to be able to estimate the dietary intake of mycotoxins by means of measurements in human urine. The rate of renal excretion between the various mycotox-ins differs and this rate determines the method and frequency of urine collection.

This research focussed on two mycotoxins that differ greatly in the renal excretion rate. One mycotoxin (abbreviated as DON) is rapidly excreted via urine: within 24 hours. Therefore, it is necessary to collect urine dur-ing 24 hours after ingestion of DON. It doesn't matter how long the con-sumer has been exposed to DON prior to urine collection.

The other mycotoxin (abbreviated as OTA) is excreted slowly via urine: within a few months. Therefore, it is not useful to measure its concen-tration in urine if the consumer has ingested OTA for a short period (e.g. for a few days or weeks). If the consumer has ingested OTA daily for several months, it is useful to measure its concentration in urine. In this case the method of collecting urine is less important than for DON. Urine may be collected during 24 hours or in the morning.

Overig

Grootte
559KB