Het EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren (2018) : Detectie van Salmonella in overschoentjes met kippenmest

Het EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren (2018) : Detectie van Salmonella in overschoentjes met kippenmest

Go to abstract

Samenvatting

In oktober 2018 organiseerde het EURL-Salmonella een ringonderzoek om Salmonella aan te tonen in kippenmest die op overschoentjes zit. Alle deelnemers op één na waren hiertoe in staat. Eén laboratorium heeft problemen gehad met de analyse van de monsters en kon in het grootste gedeelte van de monsters geen Salmonella aantonen. Dit kwam hoogst waarschijnlijk doordat de bacteriën niet meer in leven waren na de lange transporttijd en de hoge temperaturen waaraan het pakje met monsters is blootgesteld tijdens het transport naar dit laboratorium. Deze jaarlijkse kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn Salmonella aan te tonen in de leefomgeving van dieren die voor de voedselproductie worden gehouden. In totaal hebben 36 NRL's deelgenomen: 29 NRL's afkomstig uit alle 28 EU-lidstaten, zes NRL's uit andere Europese landen en één NRL uit een niet-Europees land. Het Europese Referentielaboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

In October 2018, the EURL-Salmonella organised a Proficiency Test on the detection of Salmonella in animal production samples. Boot sock samples with chicken faeces were selected as matrix. All but one laboratory were successful in finding Salmonella in the contaminated boot sock samples. One laboratory had some problems with the contaminated boot sock samples, scoring the majority of the samples negative for Salmonella. This was most likely caused by the inactivation of the Salmonella bacteria due to the long transport period and the high temperatures the samples experienced during transport to this laboratory.

Participation was obligatory for all EU Member State National Reference Laboratories (NRLs) responsible for analysing Salmonella in animal production samples. In total, 36 NRLs participated in this study: 29 participants originated from 28 EU Member States (MS), six were based in third European countries, and one was based in a non-European country.
The EURL-Salmonella is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). An important task of the EURL-Salmonella is to monitor and improve the performance of the National Reference Laboratories in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
845 kb