Het EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren (2019) : Detectie van Salmonella in kippenmest

Het EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren (2019) : Detectie van Salmonella in kippenmest

Go to abstract

Samenvatting

De Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten waren in 2019 in staat om Salmonella aan te tonen in kippenmest. Alle deelnemers konden hoge en lage concentraties van Salmonella aantonen. Op één na hebben alle laboratoria een goede score behaald. Dat ene laboratorium had de controlemonsters verwisseld en haalde daarom een matige score. Dit blijkt uit het ringonderzoek dat het overkoepelende EURL-Salmonella in oktober 2019 organiseerde. Sinds 1992 zijn de NRL's van de Europese lidstaten verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse kwaliteitstoetsen die bestaan uit zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Elke lidstaat wijst voor de kwaliteitstoets een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium. Deze laboratoria zijn er namens dat land voor verantwoordelijk Salmonella aan te tonen in de leefomgeving van dieren die voor de voedselproductie worden gehouden. In totaal hebben 35 NRL's aan dit ringonderzoek deelgenomen: 29 NRL's afkomstig uit alle 28 EU-lidstaten, vijf NRL's uit andere Europese landen en een NRL uit een niet-Europees land. Het Europese Referentielaboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

The National Reference Laboratories (NRLs) of the European Union were able to detect Salmonella in chicken faeces in the yearly Proficiency Test. All laboratories were successful in finding Salmonella in high and low concentrations in the contaminated chicken faeces samples. All but one laboratory scored good results. This one laboratory mislabelled the negative and the positive control sample and scored a moderate performance.

This was the outcome of the Proficiency Test for detection of Salmonella in samples of the primary production stage organised by the coordinating EURL-Salmonella in October 2019.

Since 1992, participation is obligatory for all EU Member State National Reference Laboratories (NRLs) responsible for analysing Salmonella in animal production samples. In total, 35 NRLs participated in this study: 29 participants originated from 28 EU Member States (MS), five were based in third European countries, and one was based in a nonEuropean country.

The EURL-Salmonella is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). An important task of the EURLSalmonella is to monitor and improve the performance of the National Reference Laboratories in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
721 kb