EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2019

EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2019

Go to abstract

Samenvatting

Sinds 1992 zijn de Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) van de Europese lidstaten verplicht om elk jaar hun kwaliteit te laten toetsen met zogeheten ringonderzoeken. Daarnaast doen soms NRL’s van landen buiten de Europese Unie (EU) vrijwillig mee. Een van de ringonderzoeken is de typering van Salmonella-bacteriën. In 2019 scoorden alle NRL’s van de 28 EU lidstaten goed bij de kwaliteitscontrole op typering van Salmonella. Als groep konden de deelnemende laboratoria aan 97 procent van de geteste stammen de juiste naam geven.

De laboratoria zijn verplicht om Salmonella met een standaardmethode te typeren (serotypering). Daarnaast mochten zij in 2019 zelf aangeven of ze extra typeringen op DNA-niveau wilden doen, bijvoorbeeld met Whole Genome Sequencing (WGS). Deze preciezere typering kan soms nodig zijn om de bron van een besmetting op te sporen. Dit leverde veel informatie op om ook de kwaliteit van de typeringen op DNA-niveau te kunnen toetsen, en waar nodig te verbeteren.

Voor de kwaliteitstoetsen wijst elke lidstaat een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL). Dit NRL is namens dat land verantwoordelijk om Salmonella in monsters van levensmiddelen of dieren aan te tonen en te typeren. Om te controleren of de laboratoria hun werk goed doen, moeten zij onder andere twintig Salmonellastammen de juiste naam kunnen geven.

In 2019 deden zes landen buiten de Europese Unie mee: de EU kandidaat lidstaten Albanië, Republiek Noord-Macedonië en Servië, en de European Free Trade Association (EFTA) landen IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Het Europese Unie Referentie Laboratorium voor Salmonella (EURLSalmonella) organiseert het jaarlijkse ringonderzoek Salmonellatypering. Dit laboratorium is gevestigd bij het RIVM in Nederland.

Abstract

From 1992, National Reference Laboratories (NRLs) of European Union (EU) Member States have been obliged to participate in annual quality control ‘Proficiency’ Tests (PTs). NRLs from countries outside the EU occasionally participate in these tests on a voluntary basis. One of the PTs is on typing of Salmonella bacteria. The NRLs of all 28 EU Member States performed well in the 2019 quality control test on Salmonella typing. Overall, the participating laboratories were able to assign the correct name to 97% of the strains tested.

Laboratories are obliged to type Salmonella with the reference method (serotyping). In 2019, they could also perform additional typing at DNA level, for example by using Whole Genome Sequencing (WGS). These more detailed typing methods are sometimes needed to trace the source of a contamination. Valuable information and typing data were obtained which can be used to improve the organisation of future quality control tests on typing.

Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains in animals and/or food products. These laboratories are referred to as the National Reference Laboratories (NRLs). The performance of these NRLs in Salmonella typing is assessed annually by testing their ability to identify 20 Salmonella strains.

The EU candidate countries Albania, Republic of North Macedonia, and Serbia, as well as the European Free Trade Association (EFTA) countries Iceland, Norway and Switzerland took part in the 2019 assessment.

The annual Proficiency Test on Salmonella typing is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). The EURL-Salmonella is located at the National Institute for Public Health
and the Environment (RIVM) in the Netherlands.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2957 kb