Samenvatting

Met het Actieplan Nederland Beweegt beoogt het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de juiste voorwaarden te creëren om bewegen gedurende de hele dag te stimuleren (onder andere via een gezonde leefomgeving) en het in beweging krijgen van Nederlanders zelf. Het RIVM is door de directie Sport van het Ministerie van VWS gevraagd om het beweegbeleid (2022-2025) zoals beschreven in het Actieplan te evalueren. Als eerste stap is hiervoor een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan staat het doel van de evaluatie, de evaluatieactiviteiten per actielijn en cijfers over beweeggedrag die ten behoeve van de evaluatie worden meegenomen beschreven. Ook worden de verwachte producten en samenwerkingen toegelicht. Tot en met eind 2025 zal het RIVM dit Plan van Aanpak gaan uitvoeren. In januari 2025 staat de eerste voorgangsrapportage gepland

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
578 kb